Region Östergötland

Böjsensskador

Dokumentnamn:
Böjsensskador
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Böjsensskador
Giltig fr o m:
2014-01-29
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgen
Målgrupp:
Läkare
Giltig t o m:
2019-03-30
Framtagen av:
Lars-Erik Karlander, Läkare
Godkänd av:
Thomas Hansson, Verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2007-00174
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Bakgrund
Böjsenskador i fingrar, hand eller vid handledsnivå är allvarliga skador med risk för bestående funktionsnedsättning. De skall därför alltid handläggas vid handkirurgisk specialistenhet.

Indikation
Böjsenskador i handen opereras så gott som alltid.
Operationen skall utföras akut i så nära anslutning till skadan som möjligt, senast inom 12-24 timmar beroende på skadetyp.

Inläggning
Patienten inlägges alltid akut.

Operativa förberedelser
Patienten är fastande i väntan på operationen. Antibiotikaprofylax med infusion Ekvacillin 2g x 3 i.v. påbörjas omgående. Korta renklippta naglar.

Operation
Operationen utföres oftast under narkos och tar cirka 1 timme. Den eller de skadade senorna sutureras. Handen gipsas sedan med böjd handled och böjda knogleder för att den skadade senan skall vara avslappad (minskad rupturrisk).

Operationsdagen
Efter operationen skall handen vara i högläge i speciell armpåse. Kontrollera att fingrarna är varma och har bra cirkulation. Infusion Ekvacillin fortsätter  med sammanlagt 3 doser eller enligt ordination.
Patienten får äta och dricka när han/hon mår bra och får gå upp när bedövningen har släppt så att han/hon har full kontroll över armen. Patienten får inte röra på fingrarna i den skadade handen.

Dag 1
På morgonen göres omläggning med nedminskning av bandaget så att fingrarna blir mera  fria. Arbetsterapeut påbörjar därefter träning med s.k. Kleinertdrag. Detta innebär att små krokar limmas på naglarna och gummibandsdrag kopplas till dessa för att hålla fingrarna böjda. Patienten får träna genom att sträcka på fingrarna upp mot gipskanten. När han/hon sedan slappnar av drar gummibanden in fingrarna i böjt läge igen. Man får på detta vis en glidrörelse i den skadade senan utan att den nämnvärt belastas. Denna träning motverkar ärrbildning och adherenser mot senan, som är beroende av att kunna glida bra för att fingret skall återfå en god böjfunktion.
Denna träning är ytterst viktig och sker med jämna mellanrum på arbetsterapin under dag 1. Träningen måste gå perfekt innan patienten får
åka hem. Risk för svullnad, smärtor och stelhet och patienten kvarstannar därför till nästa dag. Ofta behövs en volar skena i plast som håller PIP och DIP lederna extenderade mellan träningen.

 

Dag 2
Ny kontroll av träningen. Om allt fungerar bra åker patienten hem.

Vårdtid
2 dagar

Sjukskrivning
8 veckor

Återbesök
2 veckor efter operationen kommer patienten  till arbetsterapeut för kontroll av träning, bandage, gummibandsdrag etc. Det är av största vikt att då kontrollera att patienten har full sträckning i PIP leden i det skadade fingret och övriga fingrar. Föreligger en extensionsdefekt måste detta åtgärdas och följas upp med extra besök hos arbetsterapeut.
4 veckor efter operationen kommer patienten till gästhemsavdelningen för kontroll och suturtagning. Träningen med Kleinertdrag avslutas. Aktiv träning påbörjas då, dvs. pat. får själv böja aktivt i fingrarna.

Eftervård
Träningen fortsätter enligt schema med lätt belastning efter 6 veckor. Full belastning och normalt användande av handen tillåts 8 veckor efter operationen.