Region Östergötland

CMC-I-arthros

Dokumentnamn:
CMC-I-arthros
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
cmc1, arthros, handskada,
Giltig fr o m:
2008-08-20
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på HPK och RMPG
Giltig t o m:
2021-02-26
Framtagen av:
Regional medicinsk programgrupp för handkirurgi i Sydöstra sjukvårdsregionen
Godkänd av:
Magnus Berggren, överläkare HPK
Diarienummer:
RC-2008-00173
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Vårdprogram för CMC-I-arthros

 

 

 

Indikation

Konservativ behandling: CMC 1 arthros med huvudsakligen belastningssmärtor men ingen eller lindrig vilovärk.

Operativ behandling: Röntgenologisk verifierad arthros i CMC 1 leden med invalidiserande smärta från tumbasen i vila och under belastning.

OBS. Noggrann klinisk och röntgenologisk bedömning av artroslokalisation – endast CMC-I eller mot scaphoideum också?

 

Inläggning

På grund av förväntad postoperativ smärta inläggs en del patienter operationsdagens morgon med ett till två dygns vårdtid.

 

Speciella operativa förberedelser

Rena kortklippta naglar

 

Operation

Anestesi med plexus alternativt narkos.

Det finns fem huvudtyper av operativa ingrepp: Steloperation ( arthrodes) mellan trapezium och metacarpale 1, ledyteersättande protes, arthroplastik med resorberbar spacer, arthroplastik med borttagande av trapezium som ersätts med siliconprotes, arthroplastik med borttagande av trapezium som ersätts med senvävnad  (interpositionsarthroplastik).

 

Arthrodes

Ledytorna på trapezium och metacarpale 1 sågas bort. Ofta behövs fritt bentransplantat från distala radius eller crista läggas in mellan benytorna som sedan fixeras till varandra med märlor eller stift. Gips 2 + 6 v.

 

Arthroplastik med ledyteersättande protes

Ledytorna på trapezium och metacarpale 1 sågas eller fräses bort. Ett större hål görs i märghålan på metacarpale 1 och några mindre i trapezium varefter en tvåkomponentsprotes appliceras i de gjorda hålen. Gips 4 v.

Bör utföras av handkirurg eller på handkirurgisk klinik.

 

Arthroplastik med resorberbar spacer

Ledytan på trapezium i CMC 1 fräses ner till subcortikalt ben, corticalis dorsoradielt på metacarpale I och trapezium fräses också ner till subcorticalt ben. En T-formad polyurethan spacer appliceras och fästs med märlor eller skruvar. Gips 4 v.

Bör utföras av handkirurg eller på handkirurgisk klinik.

 

Arthroplastik med siliconprotes

Efter att trapezium har avlägsnats öppnas märghålan i metacarpale 1 varefter en siliconprotes appliceras o fästs med trådar. Ofta görs också en ligamentplastik. Gips 4 v.

 

Interpositionsarthroplastik

Efter att trapezium avlägsnats tas en senstrip från FCR, APL eller ECRL som får sitta kvar i sitt distala fäste, används därefter för att stabilisera tummen och samtidigt fungera som stötdämpare mellan scaphoideum och metacarpale 1. Gips 4 v.

 

 

 

Operationsdagen

Efter operationen skall armen vara i högläge. Viktigt röra tumtopp och fingrar.

Patienten får äta när hon/han mår bra och gå upp när bedövningen släppt.

 

Dag 1                                                                                                                        

Som regel kan patienten gå hem dagen efter operationen om operationen ej gjorts polikliniskt.

 

Vårdtid

Polikliniskt eller 1-2 dagar

 

Sjukskrivning

3-4 månader

 

Återbesök

Ca 2 veckor efter operationen återbesök på mottagningen för suturtagning och omgipsning.

Arthrodes: ytterligare ca 6 veckors gipstid och därefter kontrollröntgen utan gips. Om läkt börja mobilisera och belasta.

Arthroplastik med tvåkomponentsprotes, siliconprotes eller interposition med sena eller spacer: 4 veckor efter operation sker avgipsning och begynnande mobilisering, ofta med hjälp av arbetsterapeut. Efter tre månader tillåts full belastning.

Slutkontroll för alla operationstyper ca 3 månader postoperativt.

 

Eftervård
Största delen av den postoperativa träningen klarar patienten själv men behöver ofta några besök hos arbetsterapeut fram till slutbesöket. Efter detta ingen speciell insats förutom egen styrketräning.