Region Östergötland

CRPS Blockad

Dokumentnamn:
CRPS Blockad
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Complex regional pain syndrome
Giltig fr o m:
2014-02-26
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgen
Målgrupp:
Läkare
Giltig t o m:
2021-04-28
Framtagen av:
Lars-Erik Karlander, Läkare
Godkänd av:
Thomas Hansson, Verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2007-00169
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre
 

Vårdprogram för behandling av akut CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) efter skada eller efter akut eller planerad operation i övre extremiteten.

Bakgrund
Complex regional pain syndrome (CRPS) är en välkänd och allvarlig komplikation efter trauma eller kirurgi vanligtvis i den övre extremiteten. De vanligaste symptomen är en diffus brännande smärta i handen, påtagligt nedsatt eller försämrad rörlighet, svullnad, temperatur- och färgförändring och ofta viss känselpåverkan samt ökad behåring. Uppkommer i regel  2-6v efter trauma eller operation.
Tillståndet är svårbehandlat och tidig diagnos är viktig för behandlingsresultatet.

Diagnos
Vid misstanke på en begynnande CRPS under rehabiliterings tiden efter en skada/operation:

1. Bedömning av arbetsterapeut/sjukgymnast avseende CRPS kriterier och svårighetsgraden av symptomen. Mätning av TAM i varje finger, mätning av greppstyrka (Jamar), VAS, 2PD.
2. Snabb gemensam bedömning läkare/arbetsterapeut/sjukgymnast för ställningstagande till behandling.

Behandling
Påbörjas så snart som möjligt, senast inom 1-5 dygn.

1. För smärtlindring får patienten som grundmedicinering T. Alvedon 665mg 2x3. Tillägg med T. Diklofenak 50 mg 1x3 förutsatt att patienten tål denna typ av medicinering.
2. Behandling av arbetsterapeut och sjukgymnast avseende rörlighet, svullnad och smärta inleds. Detta sker genom aktiv rörelseträning, kompressionsbehandling, desensibilsering , TENS och ev. orthosbehandling.
3. Blockader med Lidocain 0,5 % 25 ml och methyprednisolon 125 mg i 10 ml koksalt. Blockaden läggs som en vanlig IVRA (intravenös regional anestesi) under 20 minuter och utförs på HPK mottagning för att få en snabb tillgänglighet. Kapacitet för detta beräknas finnas 2 dagar/vecka (tisdagar och torsdagar). Beroende på hur uttalad CRPS reaktionen är får patienten 1-2 behandlingar per vecka och maximalt 6 gånger. Patienten behöver övervakning i samband med blockaden och under 30 minuter efter att denna har släppts.
Under pågående blockad utförs via arbetsterapeut/sjukgymnast rörelseträning och försiktig passiv manipulation av hand och fingrar.


Kontraindikationer
Behandling med blockader skall ej ges till gravida kvinnor eller till patienter med ulcusanamnes med tanke på methylprednisolonet.
 
Vid gastritbesvär kan samtidig behandling med omeprazol övervägas