Region Östergötland

Dupuytrens kontraktur

Dokumentnamn:
Dupuytrens kontraktur
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Dupuytrens kontraktur
Giltig fr o m:
2007-03-03
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgen
Målgrupp:
Läkare
Giltig t o m:
2018-06-29
Framtagen av:
Lars-Erik Karlander, Läkare
Godkänd av:
Thomas Hansson, verksamhetschef
Diarienummer:
SC-2007-00175
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Indikation
När Xiapex behandling inte är möjlig eller inte haft tillräcklig effekt.
Extensionsdefekt (sträckningsvårighet) i dig 2-5 av betydelse för handfunktionen. Detta innebär en sträckdefekt på 45-50 grader eller mer i en led eller flera leder tillsammans. Extrem statisk abduktion (utåtförande) av dig 5.
Betydande påverkan av tummens öppningsgrepp.

Inläggning
Patienter som inte kan opereras polikliniskt beroende på svårighetsgrad och förväntad postoperativ smärta läggs in operationsdagens morgon. De flesta recidivoperationerna görs inneliggande.

Speciella operativa förberedelser
Rena kortklippta naglar.

Operation
Anestesi med plexus eller narkos.
Aponeurosectomi göres av patologisk palmaraponeuros, frisk vävnad kvarlämnas. Vid behov (vid kvarstående extentionsdefekt i PIP leden på >30 grader efter aponeurosectomin) görs en volar arthrolys med extirpation av volara ledplattan. Fullhudstransplantation eller korsad fingerlambå görs vid dåliga hud- och mjukdelsförhållanden.
Volar gipsskena på underarm och hand med fingrarna i extenderat läge, MCP lederna i c:a 30 graders flexion.

Operation och eftervård
Efter operationen skall armen vara i högläge.
Patienten får äta när hon/han mår bra och gå upp när bedövningen släppt.

Dag 1
Som regel kan patienten gå hem dagen efter operation.

Vårdtid
1-2 dagar

Sjukskrivning
3-6 veckor beroende på arbete.

Återbesök
sker inom 6-7 dagar på klinikens gästhem. Då byts gipsen ut till en på- och avtagbar plastskena. Träning påbörjas med arbetsterapeut. Ev får patienten stanna kvar över natten för fortsatt träning dagen därpå.
Suturtagning två veckor efter operation. Kan då börja tvätta med tvål och vatten.


Eftervård
Plastskenan skall patienten ha nattetid 4-6 månader och de första 1-2 veckorna efter avgipsningen även på dagen mellan träningstillfällena.

 

 

 

 

 

Revisionshistorik:

Senast reviderad 2014-10-08 av Lars-Erik Karlander Godkänd av Thomas Hansson