Region Östergötland

Handläggning av Skivepitelcancer (= SCC) och vidare handläggning av Dermatofibrosarkoma protuberans, Leiomyosarkom, Angiosarkom och Merkelcellcancer

Dokumentnamn:
Handläggning av Skivepitelcancer (= SCC) och vidare handläggning av Dermatofibrosarkoma protuberans, Leiomyosarkom, Angiosarkom och Merkelcellcancer
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Skivepitelcancer, handläggning
Giltig fr o m:
2016-11-22
Utfärdande enhet:
Hand och plastikkirurgen
Målgrupp:
Medarbetere HPK
Giltig t o m:
2021-01-30
Framtagen av:
Avni Abdiu, Lennart Krysander och Laura Pompermaier
Godkänd av:
Thomas Hansson
Diarienummer:
SC-2016-00267
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

1. Skivepitelcancer


Allmänna synpunkter
Dokumentera alltid den makroskopiska marginalen i journalen och i PAD-remissen och räkna med runt 30% krympning av preparatet efter fixering i formalin!
Preparat som skickas för PAD ska suturmarkeras. Dokumentera alltid i PAD-remissen och i journalen var märksuturen sitter.
Efter excision av maligna hudförändringar där radikalitet är tveksam bör såret i första hand slutas primärt, eller med hudtransplantat, eller få sekundärläka. Lambåer är endast rekommenderade om radikalitet är säkerställd.


Diagnostisk excision av icke PAD-verifierade hudförändringar:
• Vid icke-melanomsuspekta pigmenterade hudförändringar: snäv marginal (2-3 mm) kring förändringen, och i djupled ner i subcutis.
• Vid klinisk misstanke om SCC: excision med 4 mm marginal och i djupled ner till fascia

PAD-verifierat SCC:
• Vid förstadier till SCC (aktinisk keratos med grav atypi, SCC in situ = Mb Bowen): om man bestämmer sig för kirurgisk excision, räcker det med radikal excision och ej krav ner till fascia.
• Vid lågrisk SCC (inkl. keratoacanthom): excision 4 mm marginal, ner till fascia.
• Vid högrisk SCC*: excision med 1 cm marginal, ner till fascia.


*Högriskfaktorer för invasiv SCC:
 
Klinik:
• Ø > 2 cm (=T2)
• Tumörtjocklek > 4mm
• Immunsupprimerad patient
• Lokalisation: läpp/öra/genital
• Tumör inom tidigare strålbehandlat område
• Tumör i anslutning till kroniskt sår eller fistel
• Tumör i ärr, ffa efter brännskada
• Tumörrecidiv


Om PAD-svar anger:
• Icke radikalitet
• Låg differentieringsgrad
• Tumörväxt perineuralt
• Tumörväxt intravasalt
• Tumörväxt i subkutan fettväv och/eller andra underliggande strukturer
 
Uppföljning efter PAD-svar
Om diagnostik excision av hudförändringen har visat SCC (alltså vid icke tidigare diagnostiserat SCC) ska patienten få en tid för att få cancer-besked på HPK- mottagning och vidare planering av handläggning.
Efter excision/ utvidgad excision av tidigare känt SCC svaret lämnas telefoniskt eller/och via brev enligt tidigare överenskommelse med patienten. 
På HPK uppföljning endast för sår-kontroll vid behov (bryt av tryckkudde, suturborttagning).


• Efter radikal excision av SCC in situ/ Mb Bowen och SCC högt differentierat, med diameter < 2 cm: Ingen uppföljning
• SCC öron och läppar, SCC med diameter ≥ 2 cm: Remiss till (beroende på vem har remitterat patienten till HPK/ var patienten bor) Hudkliniken US/ViN, eller till privata Hudmottagningar eller till Aleris Kir. Motal, för genomgång av hudkostymen, instruktioner om självkontroller, information om solskyddande åtgärder och vid behov planering av vidare uppföljning.
Om patienten ska följas upp på andra kliniker efter kirurgi, skriv då alltid en tydlig remiss dit!
Handläggningstid
• 3 veckor: klinisk klart SCC eller icke radikalt exciderat SCC
• 4 veckor: utvidgad excision av radikalt  exciderat SCC

2. Merkelcelltumör: Excision med 2 cm marginal. OBS! Hög recidivfrekvens! Remiss till Hudkliniken för vidare uppföljning.

3. Leiomyosarkom: Dermatofibrosarkoma protuberans, Angiomiosarkom: Remiss till Sarkomgruppen på Ortopeden US för vidare handläggning.