Region Östergötland

Handläggning av komplikationer relaterade till bröstimplantat

Dokumentnamn:
Handläggning av komplikationer relaterade till bröstimplantat
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Bröstimplantat, implantatruptur, protesinfektion, rippling, silikongranulom, silikonläckage
Giltig fr o m:
2015-03-19
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Målgrupp:
Alla
Giltig t o m:
2021-12-31
Framtagen av:
Johann Zdolsek, öl
Godkänd av:
Thomas Hansson, VC
Diarienummer:
SC-2015-00159
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre

Handläggning av komplikationer relaterade till bröstimplantat

Vid Hand- och plastikkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping görs bröstkirurgi för att med en för samhället rimlig insats normalisera bröstens utseende hos både kvinnor och män. Tillstånd som kommer ifråga för bröstkirurgi inom ramen för det offentliga åtagandet är t.ex. medfödda deformiteter, tillstånd efter bröstcancerkirurgi och förvärvade tillstånd som brösthyperplasi hos kvinnor och manlig bröstförstoring (gynekomasti). Indikationer för kirurgi vid dessa tillstånd redovisas dels på HPKs hemsida och dels inom ramen för nationella prioriteringar.

Bröstförstoringsplastik med bröstimplantat är en av de vanligast förekommande operationerna inom den estetiska icke landstingsdrivna kirurgin och detta dokument avser att tydliggöra vilka åtgärder, relaterade till bröstimplantat som lagts in i i bröstförstorande syfte, som utförs av den offentliga vården vid HPK/US.


1. Patient önskar kosmetisk bröstförstoringsplastik
Bröstförstoringsplastik enbart på kosmetisk indikation utförs inte på HPK.

2. Patient vill ta ut sina bröstimplantat
Om implantaten lagts in av offentlig vårdgivare erbjuds uttagning på HPK.
Om implantaten lagts in av privat vårdgivare hänvisas patienten till sådan.

3. Patients bröstimplantat har eller misstänks ha rupturerat
Om implantaten lagts in vid HPK erbjuds uttagning och/eller byte till nya proteser
Om implantaten lagts in av privat vårdgivare hänvisas patienten till sådan.

4. Patient med bröstimplantat upptäcker knölar i/kring brösten
Knöl i bröstet utreds enligt offentliga riktlinjer via vårdcentral/bröstenheten (ej HPK).

5. Patient med bröstimplantat har ett konstaterat silikonläckage
Mikroskopiskt läckage av silikon som resulterar i silikongranulom (utredning enligt punkt 4) handläggs enligt punkt 3.

6. Patient med bröstimplantat upptäcker andra förändringar i anslutning till bröstimplantat 
Implantatkirurgi kan bland annat leda till kapselfibros och veckbildning (rippling). Dessa komplikationer handläggs av den enhet som lagt in implantaten. Dvs. om implantaten lagts in av privat vårdgivare hänvisas patienten till sådan.

7. Patient med bröstimplantat får protesinfektion
Låggradig infektion hänvisas patienten till den enhet som lagt in implantaten. Vid sepsis till följd av implantatinfektion kan implantatet tas bort på HPK.