Region Östergötland

Handläggning av melanom patienter vilka genomgått excision av tumör och/eller Sentinel Node biopsi.

Dokumentnamn:
Handläggning av melanom patienter vilka genomgått excision av tumör och/eller Sentinel Node biopsi.
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
Malignt Melanom, uppföljning
Giltig fr o m:
2010-03-12
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Målgrupp:
Extern/LiÖ
Giltig t o m:
2021-12-29
Framtagen av:
Lennart Krysander, Leg läk
Godkänd av:
Thomas Hansson, VC
Diarienummer:
RC-2010-00021
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Handläggning av melanom patienter vilka genomgått excision av tumör och/eller Sentinel Node biopsi.


 

 Rutiner vid Hand- och plastikkirurgiska kliniken US

 

Patienter som remitterats till Hand och plastikkirurgisk kliniken från annat sjukhus eller primärvård inom Östergötland för vidare åtgärd av nydiagnostiserat melanom handläggs enligt nedan:

 • För att förkorta väntetiden kallas patienten vanligen direkt till operation varför det förväntas att inremitterande givit vederbörande full information om diagnos och planerat ingrepp.
 • Inremitterande skall bifoga kompletta uppgifter om det histopatologiska resultatet (Breslow, Clark nivå, ev. förekomst av mikroskopisk ulceration, excisionsmarginal och radikalitet) eftersom Patologiska avdelningen ännu inte ingår i Cosmic och inskanning av dokument i komplementjournalen ibland är fördröjd.
 • Vid behov utfärdas remiss till Onkologisk klinik av HPK klin.
 • Efter avslutad kirurgi remitteras patienten av HPK till nedanstående kliniker/mottagningar för uppföljning av tumör sjukdom och övriga nevus. 
  o Västra distriktet - Proxima Specialistvård i Motala AB, (Kir sektion)
  o Centrala distriktet - Hudklininken US (om patienten remitterats därifrån)
                                   - Hudläkarna i Linköping, Dr Lagmo, Dr Niklasson
  o Östra distriktet  - Hudkliniken ViN 
     

 

 

Som bilaga medsänds:

"Rekommendationer till uppföljning av patienter med diagnosen malignt hudmelanom
tillägg till regionala vårdprogrammet i sydöstra sjukvårdsregionen"


 

Linköping 12 jan 2010

 


Lennart Krysander                       Thomas Hansson                        Avni Abdiu


 

Rekommendationer till uppföljning av patienter med diagnosen malignt hudmelanom.


Tillägg till regionala vårdprogrammet i sydöstra sjukvårdsregionen.

Nedan visas en tabell med föreslagna uppföljningar av olika riskgrupper. Minsta uppfölj¬ningslängd är 5 år men 10 år vore önskvärt. Patienten bör efter 5 år vara så välutbildad att i första hand självkontroller kan räcka, och i andra hand en fortsatt årlig uppföljning via vårdcentral.

 

Riskgrupp Rekommenderad uppföljning
T3b, T4a och T4b (hög risk)
T2b och T3a (mellan risk)
T2a och T1b,hög risk (lägre risk)
T1a, T1b,låg risk (lägsta risk)
Följs 3-4 ggr de första tre åren sedan halvårsvis tom 5 år
Följs halvårsvis i 5 år
Följs en gång om året i 5 år
Självkontroller

 

Bilden nedan är ej publicerad ännu. Det finns en högriskgrupp av T1b men i övrigt följer överlevnaden bra med AJCC 2002:s indelning.