Region Östergötland

Örontillbakasättning vid utstående öron

Dokumentnamn:
Örontillbakasättning vid utstående öron
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
öron, örontillbakasättning
Giltig fr o m:
2009-01-01
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Målgrupp:
Region RMPG
Giltig t o m:
2021-01-30
Framtagen av:
Lennart Krysander,Överläkare. Elisabeth Flashar-Lindahl,Verksamhetschef.
Godkänd av:
Thomas Hansson
Diarienummer:
RC-2009-00049
ICD-10 kod:
(H60-H95) Sjukdomar i örat och mastoidutskottet
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

Incidens: ca 5% hos en kaukasisk befolkning


Bakgrund: Utstående öron kan för många barn vara ett svårt socialt handikapp på grund av mobbing. Operativ korrektion ger vanligtvis ett mycket tillfredställande resultat och är indicerat att göra i landstingets regi. Örats tillväxt är avslutad först i 6-års åldern varför en operativ korrektion inte är aktuell dessförinnan.


Bedömning: Då indikationen för en örontillbakasättning lätt kan färgas bl.a. av föräldrapåverkan finns anledning att försöka objektivisera urvalet. En förenklad bedömning kan göras genom att mäta avstånd från mastoidkomplexet till ytterörats bakre kant. Mått över 25 mm anses patologiskt. Hos barn med "små" men utstående ytteröron kan som alternativ den "cepahloauriculara" vinkel mätas. Den anses hos ett normalt öra inte överstiga 35°. Denna värdering är tänkt som ett hjälpmedel vid bedömning av patienter med typiska utstående öron - avplanade antihelixveck eller hypertrofa cavum conchae. Det måste självklart finnas utrymme att även åtgärda patienter med öronmissbildningar av annan typ samt vid påtaglig asymmetri.

Operation: Genomförs vid öron- och plastikkirurgiska kliniker som dagkirurgisk åtgärd. Hos de yngre krävs narkos, men hos äldre barn kan operationen utföras i lokalbedövning, varför det ur ett resursperspektiv är bra om åtgärden kan anstå till dess. Örontillbakasättning hos vuxna (>18år) ingår inte i landstingets åtagande.

Revisionshistorik:

Revision Datum Godkänt
Översyn av innehåll 160315 Thomas Hansson