Region Östergötland

Plastikkirurgi - Prioriteringar i Sydöstra sjukvårdsregionen

Dokumentnamn:
Plastikkirurgi - Prioriteringar i Sydöstra sjukvårdsregionen
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
plastik, prioritering,
Giltig fr o m:
2008-01-31
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare på HPK och i Sydöstra sjukvårdsregionen
Giltig t o m:
2021-12-31
Framtagen av:
Göran Nylander, verksamhetschef HPK
Godkänd av:
Göran Nylander, verksamhetschef HPK
Diarienummer:
RC-2008-00084
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Prioriteringar för Plastikkirurgi i

Sydöstra sjukvårdsregionen

 

Prioriteringar gjorda utifrån SOU 1995:5    Kliniska prioriteringar

 

Nedan finns listade olika sjukdomstillstånd under de olika prioritetsgrupperna.

 

 

Prioritet 1 A:

Livshotande sjukdomar och sjukdomar som utan behandling leder till invaliditet eller för tidig död.

 

Vissa kongenitala missbildningar exempelvis LKG och  hypospadi

Brännskador

Maligna tumörer ex. melanom

Extremitetstrauma med mjukdelsdefekter

Ansiktstrauma

Facialispares (vissa akuta nervskador)

 

 

Prioritet 1 B:

Vård i livets slutskede. Svåra kroniska sjukdomar. Nedsatt autonomi

 

Liggsår

Vissa lymfödempatienter

 

 

Prioritet ll:

Habilitering/rehabilitering, hjälpmedelsförsörjning, individinriktad prevention som inte är integrerade delar av vården.

Inom plastikkirurgin anses det inte finnas några prioriteringar under grupp ll

 

 

Prioritet lll:

Mindre svåra akuta och kroniska sjukdomar.

 

 

Missbildningar

Sekundär korrektion av LKG (läpp/näsplastik)

Öronmissbildningar

Hypospadi

Aplasia mammae (total)

Benigna kapillära hemangiom behandlade med dye-laserbehandling

 

Rekonstruktion efter tumörkirurgi

Bröstrekonstruktion

 

Rekonstruktion efter trauma

Rekonstruktion efter mindre trauma och brännskador

Öronrekonstruktion efter trauma

 

Övrigt

Hyperplasia mammae av betydande grad

Bensår

Facialispares

Acne conglobata

Invertererad mamill som ger funktionella besvär

Gynecomasti

Lymfödem

Mb. Dercum

Septumplastik näsa

Blepharoptos som ger synpåverkan

Bukplastik med hudbesvär

Svettkörtelutrymning pga. excessiv armsvett

Keloidärr

 

 

Prioritet lV

Vård av andra skäl än sjukdom (gränsfall)

Inom plastikkirurgin anses det inte finnas några prioriteringar under grupp lV

     

 

Prioritet V

Egenvård är tillräcklig.

Lindriga besvär.

Inom plastikkirurgin anses det inte finnas några prioriteringar under grupp V

 

 

Följande tillstånd klassas som problem av kosmetisk karaktär

Idag finns inte utrymme att behandla desamma.

Se prioriteringsdokument: Plastikkirurgi – vilka ingrepp hör hemma inom den offentliga vården.

 

Hypoplasia mammae

Ptos mammae

Hyperplasia mammae av lindrig karaktär

Ögonlocksproblem som inte påverkar synen

Frivilligt gjorda tatueringar

Hudslapphet i ansiktet

Näsavvikelser inklusive etniska särdrag

Utstående öron hos vuxna

Skallighet-hårtransplantationer

Xantelasm (gula fläckar vanligen runt ögonen)

Benigna hudförändringar oavsett storlek

Fettöverskott - fettsugning (undantaget Mb. Dercum)

Hängbuk av lindrig karaktär