Region Östergötland

Protokoll för mikrokirurgi – Head Neck (Munhålecancer)

Dokumentnamn:
Protokoll för mikrokirurgi – Head Neck (Munhålecancer)
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Sinnescentrum
Sökord:
Mikrokirurgi, Head Neck, munbotten
Giltig fr o m:
2018-01-24
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgiska kliniken med brännskadecentrum
Målgrupp:
Medarbetare HPK
Giltig t o m:
2020-12-23
Framtagen av:
Johan Zdolsek, överläkare HPK. Linus Ekermo, sjuksköterska HPK.
Godkänd av:
Thomas Hansson, verksamhetschef HPK
Diarienummer:
SC-2018-00016
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Pat-id:

 

 

 

 

Peroperativt

1. Urin KAD
2. Bairhugger värmeaggregat
3. Antitrombosstövlar  
4. Mätning av central kroppstemp, optimal 37-37,5°
5. Varma infusionsvätskor
    - Allt genom blodvärmare
    - Välfylld patient


6. Plasmodex-infusion (Dextran 70)
    - Promiten 20 ml ges innan
    - 500 ml iv. ges under_______ h


7. Xylocain 10 mg/ml (utan adrenalin)  
8. Blodtrycket > 100 mmHg systoliskt vid anastomosering
9. Suturmaterial
    - 10-0 nylon/prolene
    - 9-0 nylon
    - 8-0 nylon
    - UNILINK nstr. + ringar

10. Clips för ligatur, engångsbruk:
    - Small
    - Medium


11. Clips för ligatur, flergångsbruk:
    - Micro
    - Small
    - Medium12. V.b. Heparin 50 E/kg kv innaan man släpper klämmorna
13. Monitorering av lambåperfusion med Laserdoppler flödesmätarre
14. Mätning med Ultraljudsdoppler på lambån
15. Flödesmätning i lambåkärl med Cook-probe


Postoperativt

 

Valda alternativ ska kontrolleras (gäller punkt 1-3):

Patienten ska ligga på postoperativ avdelning i minst 12 h postoperativt □ 
1-12 h postop – 2 ggr/h
Dygn 1 postop – 1 ggn/h
Dygn 2-3 – varannan timme
Från dag 4 – 1 ggn/pass

 

1. Kapillär återfyllnad
2. Registrering av Laserdoppler PU-värde
    - Ej under _________

3. MEWS + saturation skall följas:
4. Systoliskt blodtryck >100 mmHg vaken patient. > 90 mmHG sovande patient.
5. Timdiures ca. 50 ml/h  
6. Trombosprofylax - vanligen Innohep 4 500 E, tidigast 6 h postop.  
7. Skön rumstemperatur runt 22–24°.  
8. Nutririon:
    35 kcal/kg/dygn - för kraftigt nedsatt nutritionsstatus/onkologisk patient.
    Mål dokumenteras i journal.
    - Fasta 12 h postop, sedan "klara flytande" i sonden
    - Fr.o.m. 24 h postop. starta sondnäring
    - Sondnäring startas: _________________________________________
9. Antiemetika (ordineras i Cosmic)
10. Sängläge _____________ antal timmar
11. Blodprover postoperativt (blodstatus, CRP)
12. Smärtlindring - PAracetamol + Opioid (ordineras i Cosmic)
13. Ångestdämpande v.b. (ordineras i Cosmic)
14. Neurobion 3 ml v.b. (ordineras i Cosmic)
15. Patientens ordinarie mediciner ordineras i Cosmic, ska kunna 
     krossas och ges enteralt.
16. Patienten får ej röka, snusa eller använda nikotinplåster.PAL - sign: __________________        Sökarnummer: _________________


Rondansvarig/a: ________________________________________________