Region Östergötland

Sårvårdsprogram för Sydöstra sjukvårdsregionen 2009

Dokumentnamn:
Sårvårdsprogram för Sydöstra sjukvårdsregionen 2009
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Sinnescentrum (SC)
Sökord:
svårläkta sår, sårvård, sårvårdsprogram, regionalt vårdprogram, brännskador, bensår, diabetes fotsår, sårvårdsprodukter, liggsår, decubitussår
Giltig fr o m:
2008-03-03
Utfärdande enhet:
Hand- och plastikkirurgiska kliniken
Målgrupp:
Medarbetare och remittenter Region, medarbetare på HPK
Giltig t o m:
2021-12-30
Framtagen av:
Erkki Tarpila, överläkare HPK
Godkänd av:
Göran Nylander, versamhetschef HPK
Diarienummer:
RC-2008-00076
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder: