Region Östergötland

Allogen stamcellstransplantation, patientinformation

Dokumentnamn:
Allogen stamcellstransplantation, patientinformation
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Allogen stamcellstransplantation
Giltig fr o m:
2017-06-16
Utfärdande enhet:
Hematologiska kliniken, universitetssjukhuset Linköping
Målgrupp:
Sjuksköterskor och läkare vid Hematologiska kliniken
Giltig t o m:
2019-09-16
Framtagen av:
Ulla Frödin, sjuksköterska
Godkänd av:
Anna Bergendahl Sandstedt, överläkare
Diarienummer:
CKOC-2017-00005
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.