Region Östergötland

Bestrålade blodkomponenter, indikation

Dokumentnamn:
Bestrålade blodkomponenter, indikation
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Bestrålade blodkomponenter
Giltig fr o m:
2017-03-10
Utfärdande enhet:
Hematologiska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping
Målgrupp:
Läkare, sjuksköterskor vid Hematologiska kliniken och medarbetare i regionen
Giltig t o m:
2019-06-10
Framtagen av:
Ulla Frödin, sjuksköterska
Godkänd av:
Anna Sandstedt, överläkare
Diarienummer:
CKOC-2017-00005
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.