Region Östergötland

Behovs- och riskanalys av behörigheter inom Hjärt och medicincentrum

Dokumentnamn:
Behovs- och riskanalys av behörigheter inom Hjärt och medicincentrum
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Styrning behörigheter
Giltig fr o m:
2016-02-15
Utfärdande enhet:
HMC stab
Målgrupp:
Medarbetare inom Hjärt och medicincentrum
Giltig t o m:
2019-12-14
Framtagen av:
Ken Törnqvist, IT-samordnare
Godkänd av:
Stefan Franzen, centrumchef
Diarienummer:
HMC-2016-56
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.