Region Östergötland

Läkemedel som får ges utan särskild ordination

Dokumentnamn:
Läkemedel som får ges utan särskild ordination
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-10-23
Utfärdande enhet:
Hudkliniken
Målgrupp:
Medarbetare
Giltig t o m:
2018-06-30
Framtagen av:
Mari Berglind, överläkare
Godkänd av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.