Region Östergötland

Laserbehandling säkerhetsföreskrifter Hudkliniken i Östergötland

Dokumentnamn:
Laserbehandling säkerhetsföreskrifter Hudkliniken i Östergötland
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-12-04
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Personal på Hudkliniken
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef
Godkänd av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2017-323
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

Laser säkerhetsföreskrifter Hudkliniken i Östergötland

Allmän försiktighetsåtgärd
Laser får enbart användas av utbildad personal. Vårdenhetschef och verksamhetschef avgör om personal får använda laser på hudkliniken.

Laserljus
Laservågor (ljus) är osynligt. För att ”se” under laserbehandling används rött ljus som källa för att se var laservågorna riktas. Var uppmärksam på den röda ljuspunkten i lasermunstycket riktas. Den ska aldrig aktiveras mot något annat än behandlingsområdet. Titta inte in i laserröret när maskinen har ström påslagen. Skylt för ”laser pågår” ska finnas på dörren under behandlingen.

Operationssal
Utför laser på operationssalen för optimal ren rutin.

Skyddsglasögon
Alla som arbetar i närheten av lasern ska ha skyddsglasögon avsedda för avsedd laser. Observera att skyddsglasögonen är anpassade för olika lasrar. Patienten ska ha ögonskydd.

Indirekt strålning
Förhindra att oavsiktlig bestrålning reflekteras mot reflekterande föremål. Undvik använda blanka instrument i samband med strålning.

Brandrisk och explosion
Laserstrålen kan orsaka brand om strålen riktas mot brännbara föremål. Britspapper eller andra papper ska inte användas under laserbehandlingen.

Används sprit/tvättsuddar, tänk på att spriten dunstat innan laserbehandling.

Om patienten skulle behöva syrgas ska laserbehandlingen avbrytas. Risk finns att syrgas ackumuleras i rummet vilket ökar brandrisken ytterligare

Under behandling ska fuktiga handdukar placeras runt behandlingsområdet.
Var aktsam då hår och skägg är lättantändligt. Ta bort hår vid behov med klippapparaten.

Rökevakuering
Laserstrålning medför att vävnadspartiklar och rökpartiklar kan spridas i rummet. Rökevakuering ska användas under behandlingen. Utsuget ska placeras nära behandlingsområdet. Filter till rökevakueringen ska bytas ofta. Kontrollera filterkapaciteten mellan patienterna och under längre tids behandling.

Munskydd vid risk för smitta
Behandling av vårtor kan medföra att virus sprids i omgivningen. Använd speciella munskydd om behandling av vårtor eller behandling av patienter med blodsmitta.  Annars vanliga munskydd

Rengöring
Lasermaskinen och tillhörande utrustning rengörs med ytsprit.