Region Östergötland

Laserbehandling arbetsrutiner

Dokumentnamn:
Laserbehandling arbetsrutiner
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-12-04
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland.
Målgrupp:
Personal Hudkliniken
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Cecilia Branzell ST- läkare, Åsa Frisberg undersköterska, Ida Sundberg sjuksköterska.
Godkänd av:
Cecilia Branzell ST-läkare.
Diarienummer:
HMC-2017-324
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

Laserbehandling

• Bokningsunderlag gör av sekreterare
• Boka in patienterna och skicka kallelse gör Ida
- Lägg till ”Laserbehandling” under övrig information i bokningsunderlaget
• Kallelsen skickas med patientinformation. Inför laserbehandling är det viktigt att inga krämer, deodoranter eller alkoholbaserade produkter används.
• HS-patienter bokas sist på passet
• Skyddsglasögon måste bäras av alla på rummet, inklusive patienten som får ögonlappar. Ett par extra ska hängas utanför om någon ska gå in under pågående behandling. Operationsmössa ska bäras av vårdpersonal inklusive patient.
• Skylt ”Laserbehandling pågår” sätts upp på dörren.
• Plastfolie placeras på laseraparatens skärm samt klä in maskinens ”arm” med plast vid smitta.
• Syrgas får ej användas vid laserbehandling.
• Låt Klorhexidinspriten torka på huden innan behandlingen startar
• Inget lättantändligt material i närheten, som till exempel britspapper, torra kompresser eller engångs rockar.
• Skydda hår och eventuellt avlägsna hår vid behandling i närområdet
• Munskydd ska användas vid smitta, till exempel kondylom, TBE, vårtor med virus.
• Antibiotika sätts in på HS-patienterna i förebyggande syfte.
• Foto före och efter behandling
• Vid behandling av HS-patienter kan filterbyte behövas upp till var tredje minut.

• Återbesök till sjuksköterska eller undersköterska för sårkontroll efter 3 dagar, till en början på Hudmottagnigen för att senare tas över via vårdcentralen. Bokas av sjuksköterska eller undersköterska.
- HS patienter efter 2 veckor och Renophyma 1 vecka
- HS patienter vätskar mycket första tiden, kan behövas omläggning upp till 4-5 gånger per dag. Skicka med förband till första omläggningen eller inför en helg.
-Vid utbredd HS kan läkning ta upp till 12  månader, mycket smärta kan vara mer smärtsamt än innan behandlingen.
-Sjukgymnastik rekommenderas efter behandling . Remiss av läkare till sjukgymnast.

Material till laserbehandling

- Op.-duk till britsen
- Våta handdukar att klä in patienten
- Våta kompresser 10x20cm för återfuktning under behandlingsmomentet
- Op.-set till HS- patienter, Px-set. (sax och pincett) till övriga.
- Carbocain 10mg/ml m. adrenalin till HS patienter, övriga utan adrenalin
- Små kompresser att tvätta med
- Ögonlappar till patienten
- Skyddsglasögon till personal
- Klippapparat
- Förband till omläggning
- Plastfolie
- Filter till rökevakueringssapparaten
- Informationslappar till patienterna efter behandlingen
- Op.mössa och munskydd
- Sterila handskar till operatören

Omläggning

HS: Suprasorb dressing i sårhålan, superabsorbent över. Fixeras med Omnifix. Alternativt  Aquacel, eventuellt Aquacel AG.
Reniophyma, ingen omläggning. Smörj endast med Microcid.
Eventuellt Pico-start när såren inte vätskar för mycket. Polymem Vic och Max är ett alternativ.
För att undvika infektion rekommenderas Microcid, en salva som man smörjer med flera gånger om dagen.

Hantering av material

Diska tratt samt rör till utsug efter varje användning. Slang diskas efter behov. Glasbehållaren samt silikonslang och lock efter dagens slut. Diska laserpekare efter avslutat pass, sprita mellan patienterna.
Sprita av maskinerna.
Plastfolie på lasermaskinens skärm.