Region Östergötland

MRSA- smittspårning, start av behandlingsserie på Hudkliniken

Dokumentnamn:
MRSA- smittspårning, start av behandlingsserie på Hudkliniken
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
MRSA, smittspårning, smittskydd vårdhygien
Giltig fr o m:
2017-03-31
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare Hudkliniken
Giltig t o m:
2019-03-31
Framtagen av:
Veronica Ångqvist, enhetschef
Godkänd av:
Mari Berglind, överläkare
Diarienummer:
HMC-2017-97
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

Tillägg till riktlinjer: MRSA - smittspårning samt omhändertagande av patient, Smittskydd Vårdhygien

Enligt vårdhygiens rekommendation för hudklinikensbehandlingspatienter ska följande screeningprover tas:

• Om patienten har trasig hud (exempelvis eksem, psoriasis eller sår/bensår),
så tas screeningprov för MRSA från 2 olika lokalisationer från hudlesionerna.
( ej nödvändigt med screening från näsa, svalg & ljumske)

• Om patienten har hel hudkostym tas screeningprov för MRSA från näsa, svalg och ljumske.

• Prov tas enligt provtagningsanvisningar finns, se länken nedan http://lioappl1.lio.se/lmcsortiment/Analysis.aspx?service=209883#

• Prov tas på mottagningen i samband med läkarbesöket.

• Behandling startar när negativt odlingssvar kommit.

• Behandlingsordinationen skrivs in i Cosmic. Patienten själv ringer till behandlingsavdelningen efter 2-3 dagar för att boka tid för behandlingsstart.
 
I övrigt endast start i ytterst dermatologiskt svåra fall.  Om möjligt ge då patienten behandling så sent som möjligt på dagen. Detta för att vi ska kunna rengöra enligt gällande rutiner.