Region Östergötland

Dosering och kontroller vid behandling med Enbrel®

Dokumentnamn:
Dosering och kontroller vid behandling med Enbrel®
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2012-06-12
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2020-02-25
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2012-355
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Dosering och kontroller vid behandling med Enbrel® (Etanercept)

Indikation: Behandling av måttlig till svår plackpsoriasis och aktiv och progressiv psoriasisartrit.

Kontraindikation: Pågående svåra infektioner inklusive aktiv tuberkulos. Tidigare känd eller nyligen debuterat demyeliniserande tillstånd. Hjärtinsufficiens.
Levande vacciner bör undvikas under behandlingen.

Dos:  25 mg 2 ggr/vecka s.c.

Alt. 50 mg 2 ggr/vecka s.c. i 12 veckor, följt av om nödvändigt, 25 mg 2 ggr/vecka s.c.

Behandlingen pågår till remission uppnås, upp till 24 veckor. Vid utebliven effekt avbryts behandlingen efter 12 veckor.

Biverkningar:         

Hudreaktion på injektionsstället

Infektioner (övre luftvägsinfektioner, bronkit, cystit, hudinfektioner)
Allergiska reaktioner, bildning av autoantikroppar, klåda, feber.

Allvarliga, sällsynta:

Tuberkulos
Opportunistiska infektioner
Demyeliniserande tillstånd
Lupus erytematosus


Inför behandlingsstart:

• Alla patienter får skriftlig och muntlig information
– Information ges enligt PM: patientinformation vid behandling med Enbrel

• Alla patienter kontrolleras avseende både aktiv och inaktiv tbc.
– Detaljerad anamnes avseende tbc och möjlig exponering för smitta och tidigare och/eller pågående immunosuppressiv behandling.
– Lungröntgen och PPD ska utföras på alla patienter innan behandlingsstart.

• Provtagning:
Hb 
Leukocyter inkl. differentialräkning
Trombocyter
CRP
S-kreatinin
Leverstatus
Urinstatus (sticka)

• PsoReg: Följ rutiner för registrering i PsoReg


Återbesök:
– Efter 16 behandlingsveckor tas ställning till fortsatt behandling
– Därefter var 3:e månad, eller individuellt

– Vid återbesök; följ rutiner för registrering i PsoReg

Prover: Remiss för provtagning läggs in i ROS. Patienten får med information om nästa datum för provtagning som kan tas på resp vårdcentral

• Kontrollprover efter 4 veckor och 3 månader, därefter 2 ggr/år:
Hb
Leukocyter inkl. differentialräkning
Trombocyter
CRP
S-kreatinin
Leverstatus
Urinstatus (sticka)

 

Revisionshistorik:

Reviderad 2016-02-25