Region Östergötland

Epicutantest

Dokumentnamn:
Epicutantest
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2015-10-01
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare
Giltig t o m:
2018-09-30
Framtagen av:
Ximing Yuan, AMM
Godkänd av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef, Mari Berglind, MLA
Diarienummer:
HMC-2015-250
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.