Region Östergötland

Information vid behandling med Ciklosporin IVAX

Dokumentnamn:
Information vid behandling med Ciklosporin IVAX
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
patientinformation, psoriasis, Sandimmun
Giltig fr o m:
2010-04-07
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2020-04-07
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2016-85
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Information om Ciklosporin IVAX

Vad är Ciklosporin IVAX och hur fungerar det
Ciklosporin är ett extrakt ur en svamp. Läkemedlet blockerar kroppens naturliga försvarsmekanism. Vid psoriasis bildas nya hudceller snabbare än normalt. Medicinen påverkar vissa av de ämnen som stimulerar hudcellerna att dela sig så att hudcellerna förnyas mer långsamt.

Förväntad effekt
Effekten kommer långsamt och som regel märker man inte någon skillnad förrän efter 1 månads behandling. Om ingen förbättring inträtt efter 1 månad kan den dagliga dosen stegvis höjas men bör dock inte överstiga 5mg/kg.

Behandlingen bör avbrytas om inte tillräcklig klinisk effekt uppnåtts inom 6 veckor vid doseringen 5 mg/kg/dag eller om effektiv dos ej går att förena med behandlingsriktlinjerna. Behandlingstid oftast 3-6 månader (max 12 månader).

Dosering, intervall
Den dagliga dosen ska alltid tas morgon och kväll. Svälj kapseln hel med ett glas vätska, dock inte med grapefruktjuice.

Om man glömt att ta en dos ska man ta den genast när man kommer på det. Nästa dos tar man sedan på rätt tid. Har det gått mer än tolv timmar från tidpunkter då man skulle ha tagit medicinen bör man kontakta sin läkare för råd.

Förvaring
Förvaras vid högst 25 oC.
Förvaras i originalförpackningen.

Biverkningar
Vanliga biverkningar är illamående, kräkningar, svullet tandkött, huvudvärk, ökad behåring, muskelvärk, domningar och krypningar. Man kan också få förhöjt blodtryck och nedsatt njur- och leverfunktion. Kan ge höga halter av blodfett.
Svullet tandkött kan man undvika eller lindra genom att vara noga med sin munhygien.

De flesta biverkningarna är dosberoende och försvinner därför då man sänker dosen eller sätter ut läkemedlet.

Ciklosporin kan påverka mottagligheten för infektioner. Om patienten drabbas av halsfluss eller oförklarad hög feber bör hudmottagningen kontaktas.

Graviditet och amning
Erfarenheten av Ciklosporin vid graviditet är begränsad. Uppmana patienten att diskutera detta om önskan finns att bli gravid.
Vid amning är det troligt att barnet påverkas.


Att tänka på
När man behandlas med immundämpande läkemedel kan man vara mer mottaglig för infektioner. Patienten uppmanas att kontakta läkare vid feber, ont i halsen och förkylning eller andra influensaliknande symtom.

Uppmana patienten att höra av sej vid operation, akut infektion eller annan nytillkommen sjukdom.

Intag av andra läkemedel Johannesört kan påverka effekten av det verksamma ämnet i medicinen.

Vid behandling med Ciklosporin samtidigt som man tar vissa smärtstillande och antiinflammatoriska medel (cox-hämmare, NSAID) ökar risken för att njurarnas funktion ska försämras.

Vid psoriasis ska medicinen inte användas samtidigt med något annat immundämpande läkemedel eller strålbehandling.

Mat och dryck
Man bör undvika att dricka grapefruktjuice i samband med behandling av Ciklosporin Ivax eftersom grapefruktjuice kan påverka effekten av behandlingen.

Man ska även undvika mat med högt kaliuminnehåll eftersom cikosporin Ivax kan öka halten av kalium i blodet. 

Uppföljning och återbesök
Provtagning utförs för att säkerställa att inga oönskade effekter uppkommer. Njur- och leverfunktion, blodstatus och blodtryck kontrolleras. Även blodfetterna bör kontrolleras både före och efter påbörjad behandling.

Revisionshistorik:

Ersätter information om Sandimmun Neoral

Reviderad 2010-04-07

Reviderad 2016-03-14