Region Östergötland

Information vid behandling med Imurel

Dokumentnamn:
Information vid behandling med Imurel
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
patientinformation
Giltig fr o m:
2011-10-25
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2020-10-25
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2016-92
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Information vid behandling med Imurel

Vad är Imurel och hur fungerar det
Det verksamma ämnet i medicinen, azatioprin, hämmar kroppens immunförsvar.

Förväntad effekt
Det brukar dröja några veckor till ett par månader innan medicinen börjar verka.

Dosering, intervall
Den vanliga dosen är 1-2mg/kg kroppsvikt, i praktiken 50mg 2-3 ggr dagligen. Starta gärna på den lägre dosen för att minska gastrointestinala biverkningar.
Tabletterna ska sväljas hela. Det verksamma ämnet är retande på hud och slemhinnor.
För att minska risken för att må illa kan man ta tabletterna efter en måltid.
Om patienten glömt att ta en dos ska man inte ta dubbla doser för att kompensera doser som glömts att ta. Fortsätt som vanligt med ordinerad dos.

Förvaring
Tabletterna är känsliga för ljus och bör därför förvaras i förpackningen.

Biverkningar
Vanliga biverkningar är ökad infektionskänslighet, påverkan på benmärgen med nedsatt bildning av leukocyter, trombocyter och erytrocyter. Kan också ge förhöjda levervärden.
En del personer som använder medicinen kan må illa.
Om patienten får en infektion med symtom som feber med kraftigt försämrat allmän tillstånd, feber med lokala infektionssymtom som ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär ska läkare genast uppsökas. Viktigt att då utesluta agranulocytos (brist på vita blodkroppar)
Vid tecken på oväntade blåmärken eller blödning ska läkare omedelbart kontaktas.
Patienter som behandlas med immundämpande medel kan löpa ökad risk att utveckla tumörer, särskilt hudcancer. Därför ska man försöka undvika att utsättas för stora mängder solljus.
Behandlingen kan ge håravfall, men håret kommer ofta tillbaka även om patienten fortsätter behandlingen med Imurel.

Graviditet och amning
Effektivt preventivmedel behövs! Risk finns för fosterskadande effekt. Kan påverka både ägg och spermie.
Vad gäller amning så är det inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Amning rekommenderas ej.

Att tänka på
Personer som får Imurel bör undvika direkt solbestrålning. Risken för hudtumörer kan öka om man utsätts för kraftig solstrålning.

När man behandlas med immundämpande läkemedel kan man vara mer mottaglig för infektioner. Kontakta läkare vid feber, ont i halsen och förkylning eller andra influensaliknande symtom.

Intag av andra läkemedel
Dosen av Imurel kan behöva sänkas om man tar medicinen samtidigt med läkemedel som innehåller allopurinol, t ex Zyloric.

Gå igenom skriftligt patientmaterial

Kontakt med sjuksköterska och läkare vid behov

Provtagning, uppföljning och återbesök
Prov för TPMT, Blodstatus, ALAT, kreatinin och urinsticka ska tas före behandlingsstart.

Kontrollprover: Blodstatus och ALAT tas sedan varje vecka i 4 veckor, därefter 1 ggr i månaden.

Kreatinin kontrolleras 4 ggr per år. 

Revisionshistorik:

Revisionshistorik

Uppdaterad av Birgitta Stymne 2011-10-25
Uppdaterad med förlängt giltighetsdatum 2016-03-15