Region Östergötland

Information vid behandling med Methotrexate

Dokumentnamn:
Information vid behandling med Methotrexate
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
patientinformation, psoriasis, methotrexate
Giltig fr o m:
2012-06-20
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2020-06-20
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2016-86
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Information om Methotrexate® vid psoriasis

Vad är Methotrexate och hur fungerar det?
Methotrexate är ett läkemedel som hämmar snabb cellnybildning. I låga doser används Methotrexate vid svår psoriasis där annan behandling är otillräcklig eller olämplig.  Methotrexate används även vid reumatiska sjukdomar och i höga doser vid vissa tumörsjukdomar.

Förväntad effekt av läkemedlet
Vid psoriasis bildas nya hudceller snabbare än normalt och Methotrexate minskar hastigheten på hudcellernas nybildning. Effekten av Methotrexate märker man oftast efter att ha använt det regelbundet en tid, ofta tar det 6-8 veckor.

Dosering, intervall och hur Methotrexate används
Dos och hur ofta Methotrexate ska tas bestäms av läkaren. Läkaren kommer återkommande att utvärdera hur dosen fungerar för den enskilda patienten och dosen kan komma att ändras.

Vid psoriasis är det vanligt att man tar dosen en gång per vecka. Tabletterna ska helst tas på fastande mage på morgonen men vid illamående kan man istället ta tabletterna på kvällen. Krossa inte tabletterna.

Folacintablett tas dagen efter Methotrexate för att motverka biverkningar från magen

Biverkningar och åtgärder
Vid behandling med Methotrexate i låg dos är biverkningarna färre och mildare än vid hög dos.
– Illamående kan förekomma då kan man prova att ta tabletterna på kvällen i stället för på morgonen.
– Påverkan på blodbilden och levern kan förekomma men kontrolleras genom regelbundna blodprover.
– Vissa kan få sveda och besvär från munhålan, diarré, eller ökad infektionskänslighet.
– Kontakta genast din läkare om du upplever torrhosta, andfåddhet, feber, trötthet eller frysningar.
Patienten ska alltid kontakta mottagningen då han eller hon misstänker att det uppstått biverkan av läkemedlet.

Att tänka på vid Methotrexatebehandling
Inför att behandling med Methotrexate ska påbörjas tas anamnes om patienten. Methotrexate ska inte användas av personer som har svåra infektioner eller om man har en någon lever- njur- eller benmärgsskada eller lungsjukdom.
Man ska inte heller dricka alkohol vid behandling med Methotrexate då levern belastas av det. Något enstaka glas vid högtidliga tillfällen kan tillåtas

Methotrexate och andra läkemedel samt naturläkemedel
Många patienter har läkarkontakter inom olika områden. Fråga alltid efter vilka mediciner patienten tar, även receptfria och naturläkemedel. (Information om specifikt naturläkemedel finns på läkemedelsverkets hemsida.)
Effekten av behandlingen med Methotrexate kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Det kan gälla vissa typer av smärtstillande, inflammationshämmande läkemedel.
• NSAID-preparat bör inte intas den dagen Methotrexate intas.
• När vissa antibiotika används kan Methotrexatedosen behöva dosanpassas.
• Effekten av Methotrexate kan minskas av folsyra som finns i många vitaminpreparat. Folacin kombineras vanligen med Methotrexate för att minska ev. biverkningar som t.ex. illamående. Dosen för Folacin brukar vara 5 mg i 2 dagar efter Methotrexatedag. 

Graviditet och amning
Methotrexate kan orsaka fosterskador. Såväl män som kvinnor ska göra uppehåll med Methotrexate minst 6 månader före planerad graviditet. Under behandling med Methotrexate ska patienten använda fullgoda preventivmedel.
Methotrexate ska inte användas vid amning eftersom det går över till barnet via modersmjölken. Vid behandling med Methotrexate ska amningen avbrytas.

Skriftligt patientmaterial
Gå igenom det material som finns tillsammans med patienten och hänvisa även till bipacksedeln för ytterligare information.

Kontakt med sjuksköterska/läkare
Lämna telefonnummer och telefontider.

Provtagning
Inför återbesök på hudkliniken kommer det att tas blodprover för att kontrollera blodets sammansättning samt lever- och njurfunktion. Det är viktigt att patienten följer anvisningarna för provtagning. Proverna ska tas 1 dag innan nästa dos av Methotrexate.

Vid behandlingsstart tas lungröntgen om symtom/rökare. Blodprover tas 1gång/vecka i 1 månad. Därefter 1gång/månad i 3 månader. Sedan indiviuell provtagning. Beställningen läggs in i ROS, så att patienten kan ta proverna på Vårdcentralen eller hos oss.

Prover:  Blodstatus, P-ALAT, P-Kreatinin + Ferritin vid start
             Prokollagen III peptid (vid start och därefter 1 gång/år)
             Lungröntgen vid symtom rökare.

Återbesök
Planera in återbesök och uppföljning.

Revisionshistorik:

 

Reviderad: Kommentar: Signatur
2007-05-09   AG
2010-04-07 Omskriven AG
2012-06-15       Förlängt datum                                                 AG
2012-06-20 Tillägg av provtagningsintervall Pro Kollagen typ III AG
2014-08-20 Tillägg intag av T Folacin. Mindre justeringar under provtagning. Förlängt datum AG
2016-03-14 Reviderad ahw