Region Östergötland

Information vid behandling med Prednisolon

Dokumentnamn:
Information vid behandling med Prednisolon
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
patientinformation
Giltig fr o m:
2009-06-09
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2020-06-09
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2016-82
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Information om Prednisolon®

Vad är Prednisolon och hur fungerar det
Prednisolon är ett kortisonpreparat och har en kraftig inflammationsdämpande verkan. Prednisolon påverkar även immunförsvaret. Det är mycket effektivt och har snabb och god verkan.
I dagligt tal kallas det ofta kortison eller steroid. Kroppen bildar själv även kortison.

Dosering, intervall
Tabletterna tas oftast en gång om dagen, på morgonen för att efterlikna kroppens egen tillverkning, som är högst på morgonen. Ofta får man en kur av kortison. Det är mycket viktigt att följa anvisningarna för dosen.

Biverkningar
Kortison kan ge många biverkningar.
Biverkningarna kommer framför allt om man behandlas under en lång tid med kortison, dessutom är de dosberoende.
• Vätska, kan hos vissa, ansamlas i kroppen, och därmed ge t ex svullna händer och fötter.
• Andra kan få högt blodtryck
• Huden kan bli tunn och skör. Blåmärken kan förekomma eller så kan det ta       längre tid än vanligt för sår att läka.
• Kortison kan ge ökad aptit och ändrad ämnesomsättning vilket då kan leda till viktuppgång.
• Vid kortisonbehandling kan patienten bli överaktiv och få svårt att sova. Ev. behövs sömntabletter.
• En av de vanligaste biverkningarna är benskörhet och det kan förebyggas genom tillskott av kalcium och D-vitamin.
• Behandling under lång tid ökar risken för att utveckla grå starr.
• Kortison påverkar ämnesomsättningen och minskar kroppens känslighet för insulin vilket kan leda till diabetes. Om patienten redan har diabetes krävs ofta extra intensiv behandling av diabetessjukdomen med täta kontroller av B-glukos under hela behandlingen.
• Rubbning i saltbalansen kan förekomma, t ex för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt.

Graviditet och amning
Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda Prednisolon under graviditet. Risk finns att fostret påverkas.
Man kan använda Prednisolon när man ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om man behöver använda läkemedlet mer än tillfälligt när man ammar bör man rådgöra med läkare.


Att tänka på
Om patienten lider av följande sjukdomar, bör behandling diskuteras:
• TBC
• Virussjukdomar
• Ulcus/sår på tolvfingertarmen
• Diabetes
• Hypertoni
• Psykiska sjukdomar
• Hjärtsvikt
• Nyligen genomförd blodkärlsoperation eller tarmoperation (stomi eller liknande)
• Benskörhet
När man ska sluta efter en längre tids behandling med kortison är det viktigt att trappa ner dosen gradvis. Ju högre dosen har varit och ju längre behandlingen har pågått, desto långsammare ska man trappa ner dosen.
Om man får feber eller andra tecken på infektion bör man inte vänta för länge med att söka läkare, eftersom kortison kan dölja symtom på infektioner.

Intag av andra läkemedel
Behandlingseffekten för Prednisolon kan påverkas av följande läkemedel:
• Läkemedel mot epilepsi – fenobarbital, fenytoin, karbamazepin
• TBC – rifampicin
• All vaccinering och immunisering
• NSAID-preparat
Om patienten ska vaccinera sig så bör läkare får veta det. Särskilt om man behandlas med höga doser.
Risken för magsår ökar om man samtidigt behandlas med NSAID-preparat och kortisonpreparat.

Skriftligt patientmaterial
Gå igenom patientbroschyren och ev. annat skriftligt patientmaterial.

Kontakt med mottagningen
Lämna telefontider och telefonnummer.

Kontrollprover
Blodtryck och fB-Glucos var 3:e månad.

Återbesök
Finns återbesök eller annan uppföljning planerad?

Revisionshistorik:

Reviderad 2016-03-14