Region Östergötland

Information vid behandling med Isotretinoin

Dokumentnamn:
Information vid behandling med Isotretinoin
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
patientinformation, akne
Giltig fr o m:
2007-05-21
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2020-05-21
Framtagen av:
Arbetsgrupp för patientinformation
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2016-79
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Information om Isotretinoin

Vad är Isotretinoin och hur fungerar det
Verkningsmekanismen är inte helt klarlagd, men det har fastställts att förbättring i den kliniska bilden av svår akne associeras till hämning av talgkörtelaktiviteten och påvisad minskning av talgkörtlarnas storlek.
Dessutom minskas inflammationen i huden.

Förväntad effekt
Långsiktig förbättrings- och återfallsfrekvens kan tillskrivas den totalt administrerade dosen snarare än behandlingstiden eller den dagliga dosen.
En behandlings kur på 16-24 veckor är vanligtvis tillräcklig för att uppnå förbättring.
Akut försämring av aknen framträder då och då under den initiala behandlingen men avklingar under fortsatt behandling, vanligtvis inom 7 – 10 dagar.
Förbättring av aknen kan ses upp till 8 veckor efter avslutad behandling därför ska man vänta 8 veckor innan man sätter in ny kur.

Dosering
Dos ordineras efter patientens vikt. Kapslarna ska tas i samband med måltid en eller två gånger dagligen. Sväljs hela och får inte tuggas eller sugas på.
Om patienten glömt att ta en dos, uppmana patienten att ta den så snart som möjligt. Om det är nästan dags för ny dos, hoppas den glömda dosen över. Man tar aldrig dubbel dos.

Biverkningar
I likhet med alla läkemedel kan Isotretinoin ge biverkningar. Dessa biverkningar brukar ofta avta i takt med att behandlingen fortsätter eller efter avslutad behandling. Biverkningar är dosrelaterade.

• Hudproblem – torr hud, inflammerad hud, spruckna och inflammerade läppar, hudutslag, lindring klåda och viss fjällning. Vanligt att huden blir ömtåligare och rödare än vanligt. Svettas extra mycket, får klåda eller utvecklar ökad känslighet mot ljus. Lokala bakteriella infektioner i vävnaden kring nagelroten kan förekomma.
• Ögonsymtom – torrhet och irritation.  Mörkerseende påverkas. Orsaka färgblindhet. Ljuskänsligheten kan öka.
• Näsa och hals – torrhet i slemhinnorna vilket kan orsaka näsblod.
• Muskel och ledsmärta. Ryggsmärta
• Depression
• Humörsvängningar
• Allergiska reaktioner – hudutslag, klåda
• Blodsjukdomar – mycket vanligt att patienter utvecklar blodförändringar som påverkar TPK, LPK, lättare att få blåmärken och lättare att blöda. Lågt antal vita blodkroppar kan orsaka att man blir mer mottaglig för infektioner.
• Rabdomyolys (muskelsönderfall som ger svåra muskelsmärtor) CK-prov ska tas.
• Neurologiska sjukdomar – sällsynt – benignt förhöjt intrakraniellt tryck. Huvudvärk.
• Leverpåverkan – vanligt att patienter får förhöjda nivåer av leverenzymer
• Hårförändringar
• Mycket vanligt med onormala nivåer av blodfetter hos vissa patienter.

Födelsekontroll, graviditet och amning
Isotretinoin är teratogent.
Kvinnor: Graviditet ska uteslutas. Fertila kvinnor som behandlas får inte bli gravida. Viktigt att fertil kvinna har ett tillförlitligt preventivmedel. Dessa ska  användas 1 månad innan planerad behandling och i minst 2 månader efter avslutad behandling.

Isotretinoin passerar sannolikt över i modersmjölken och kan skada barnet.

Män: Det finns inget som tyder på att fertiliteten hos, eller avkomman till, manliga patienter skulle påverkas av behandlingen.

Att tänka på
Dessa ska inte ha Isotretinoin-behandling:
• Gravid eller vill bli gravid
• Patient med leverinsufficiens
• Patient med mycket höga blodfetter
• Patient med mycket höga nivåer av vitamin A i kroppen
• Patient med tetracyklinbehandling
• Allergiska mot jordnötter och soja (läkemedlet innehåller jordnötsolja och sojaolja)

Patienten bör kontakta doktor om följande upplevs:
• Depression, förvärrad depression, ångest, humörförändringar och psykotiska symtom
• Allergisk reaktion eller en allvarlig anafylaktisk chock
• Benign intrakraniell hypertension (godartat förhöjt tryck i skallen) Symtom: ihållande huvudvärk, illamående, kräkning och dimsyn
• Inflammatorisk tarmsjukdom

Ökad känslighet mot solljus. Använd skyddsfaktor, med minst faktor 15.
Huden blir ömtåligare. Uppmana patienten att regelbundet använda en bra fuktighetsbevarande hudkräm redan från behandlingens början. Om slemhinnan i näsan är torr finns mjukgörande droppar att köpa på apoteket.
Hudslipning eller laserbehandling liksom hårborttagning med vax bör undvikas under behandlingen och minst 6 månader efter avslutad behandling. Kan annars ge ärr och hudirritation.
Ögon Vid besvär med torra ögon finns ögondroppar att köpa på apoteket. Om patienten använder linser och får besvär med torra ögon är rekommendationen att använda glasögon.
Muskel och ledvärk. Uppmana patienten att dra ner på intensiv fysisk aktivitet i samband med behandlingen. Avstå tex. maratonlopp.
Inte ta kosttillskott med vitamin A. Om man tar båda medlen samtidigt kan risken för biverkningar öka. Kosttillskott och proteindrinkar innehåller ofta A-vitaminer och bör undvikas under behandlingen.
Patienten får inte lämna blod under, eller de två första månaderna efter behandling. Om en gravid person får blodet kan babyn födas med allvarliga missbildningar.
Helst avstå helt från alkohol.

Intag av andra läkemedel
Isotretinoin ska inte tas inte i samband med vitamin A-preparat eller tetracykliner.

Bilkörning
Isotretinoin kan påverka mörkerseendet. Torra ögon eller synförändringar under behandling, brukar försvinna när behandlingen avslutas.  Uppmana patienten att vara uppmärksam vid bilkörning eller handhavande av maskiner i mörker då synförändringarna kan uppstå plötsligt.

Uppföljning och återbesök
Blodfetter (fastevärden) bör kontrolleras före behandling, 1 månad efter behandlingens start och därefter var tredje månad.

Leverenzymerna bör kontrolleras före, 1 månad efter behandlingens start och därefter var tredje månad. Ev. kan dosen behöva minskas eller behandlingen avbrytas.

Om patienten har diabetes, är överviktig eller är alkoholist kan blodproven behövas tas oftare. B-glucosnivåer behöver dessutom kontrolleras hos dessa patienter.

Blodstatus följs enligt lokal instruktion.

Revisionshistorik:

Reviderad 2016-03-14