Region Östergötland

Jontofores

Dokumentnamn:
Jontofores
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2013-11-01
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare
Giltig t o m:
2020-01-31
Framtagen av:
Mari Berglind, överläkare
Godkänd av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef Hudkliniken
Diarienummer:
HMC-2015-254
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:

Jontoforesbehandling

 

1:a behandlingen

 

10 minuter i vanligt kranvatten så att man hittar en strömstyrka som passar. Tills det ”pirrar”.

 

2:a behandlingen

 

Glycopyrroniumbromid 0,5 gram pulver blandas med 0,5 liter sterilt vatten i ”röd” balja = anod.
0,5 liter sterilt vatten + ½ dl  NaCl 9mg/ml i ”svart” balja = katod.

Behandling 10 minuter. En hand/fot i vardera baljan.

OBS! Minst en vecka mellan behandlingarna.

 

3:e behandlingen


Hör med patienten hur effekten varit efter förra behandlingen.
Starta behandling. Dosera enligt ovan.
Behandla båda händerna/fötterna i anod balja och en fot/hand i katod balja i 10 minuter eller mer om det går.


Behandlingen ges tills vidare och upprepas med minst två veckors mellanrum.