Region Östergötland

Pityriasis Versicolor

Dokumentnamn:
Pityriasis Versicolor
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2011-12-08
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på hudkliniken
Giltig t o m:
2020-12-08
Framtagen av:
Karin Davidsson, Specialistläkare
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2011-452
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

Pityriasis versicolor

 

Pityriasis versicolor är en vanlig och ofarlig jästsvampinfektion i huden, som är botbar men ofta tenderar att återkomma.
Pityriasis betyder fjällning och versicolor betyder förändring av färg. Namnet är passande då hudutslagen är fjällande, kan ha många olika färger samt byter färg om de exponeras för solljus.

Infektionen orsakas av Malassezia, en jästsvamp som normalt förekommer på huden framför allt i seborroiska områden (skalp, ansikte, bröst). Ökade risker ses vid vistelse i varmt och fuktigt klimat, samt hos individer som svettas mycket. Förekomsten är vanligast i ung vuxen ålder.
Eftersom Malassezia tillhör den normala hudfloran finns det ingen smittorisk.

Klinik

Pityriasis versicolor finns framför allt på övre delen av ryggen, bröstet, hals och armar.
På hud som inte utsatts för solljus, vinterhud, är fläckarna rosa till rostbruna och lätt fjällande. Solljus får svampen att tillverka kemikalier som stör melanocyternas funktion varför området inte pigmenteras som omgivande hud utan framstår som bleka fläckar. Lesionerna har alla samma färg hos en enskild individ men kan variera avsevärt mellan individer. De är skarpt avgränsade och kan konfluera till större områden.
Ibland förekommer lätt klåda.

Diagnostik

Diagnosen ställs oftast utifrån lesionernas karaktäristiska utseende. Den sågspånsliknande fjällning som ses när man skrapar lätt på lesionen, med till exempel en träspatel, stärker diagnosen.
Det är svårt att odla fram Malassezia men vid direktmikroskopering kan man se ett mönster som påminner om ”spagetti och köttbullar”.
Om man använder Woods ljus kan man eventuellt se en gröngul fluorescense.

Behandling

Oftast är det tillräckligt med lokalbehandling innehållande selen, propylenglykol eller antisvampmedel. Men till individer med stor utbredning eller de som svarat dåligt på lokalbehandling kan peroral behandling ges.

Lokalbehandling:
Fungoral - Ketoconazol 2% Schampo, låt verka 5minuter, dagligen under 1vecka, därefter 2ggr/vecka
Selsun - Selensulfidinnehållande schampo, låt verka i 15 minuter, 2ggr/v i 3 veckor.

Vid terapisvikt:
Miconazolkräm eller Clotrimaxolkräm, 2ggr/dag i 2-4 veckor.
Propylenglykol 50% lösning

Peroral behandling:
Itraconazole 200 mg x 1 i 7 dagar.
Fluconazole 150mg, 2 kapslar per vecka i 4 veckor.

Prognos

Infektionen är ofarlig, behandlingsbar, och läker utan ärr. Recidiv förekommer i 50% av fallen och då krävs kontinuerlig behandling 2 ggr/ve i minst 1 år.
Missfärgningen kvarstår flera månader efter att jästsvampen är behandlad och skall därför inte misstas för behandlingssvikt. Solexponering kan påskynda normalisering av huden.

 

Referenser:
DermNet NZ
The British association of dermatologists
FASS
Skin Disease, Thomas P Habif
Rook Textbook of Dermatology


 

 

 

 

Revisionshistorik:

Uppdaterad 2016-03-14/ahw