Region Östergötland

Remissinstruktion för finnålspunktion patologen i ROS

Dokumentnamn:
Remissinstruktion för finnålspunktion patologen i ROS
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och Medicincentrum
Sökord:
Finnålspunktion
Giltig fr o m:
2018-07-02
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland.
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken i Östergötland
Giltig t o m:
2019-09-01
Framtagen av:
Paula Latvala, Enhetschef Hudkliniken i Östergötland
Godkänd av:
Paula Latvala, Enhetschef Hudkliniken i Östergötland
Diarienummer:
HMC-2018-201
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 BESTÄLLNING AV FINNÅLSPUNKTION PATOLOGEN

Skicka ny remiss

 • Skriv in personnummer på patienten i Cosmic
 • Gå in i RoS
 • Välj ”ny beställning”
 • Under grupper – välj mappen klinisk patologi och undermappen cytologi
 • Välj remissmall som heter ”Finnålspunktion av palpabel förändr. på patologens mottagning”
 • Klicka på  + vid vald remissmall alt dubbelklicka på remissen.
 • Remissen lägger sig i varukorgen (rutan till höger i fönstret)
 • Fyll i beställare och svarsmottagare samt kompletterande frågor
 • Tryck på skicka

 

Spara remiss

 • Har du inte fullständig information för att skicka iväg remissen väljer du spara. Remissen hamnar då under planering och är inte ivägskickad.
 • Markera remissen som ska kompletteras under planeringsfliken
 • Tryck på redigera alt dubbelklicka på remissen
 •  Fyll i de kompletterande uppgifterna
 • Tryck på skicka

 

Vill du dubbelkontrollera om remissen är skickad ska remissen har status skickad under fliken bevakning