Region Östergötland

Remissprioritering

Dokumentnamn:
Remissprioritering
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
remiss, prioritering
Giltig fr o m:
2015-12-18
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på hudkliniken
Giltig t o m:
2019-12-31
Framtagen av:
Eva Ljunggren verksamhetschef, Mari Berlind medicinskt ledningsansvarig
Godkänd av:
Eva Ljunggren verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2015-334
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Hudkliniken i Östergötland har följande prioritering för remisser till
 

 

Tumörmottagning:


MM 1-2 veckor
AK 2 månader
BC ”ytliga” 2 månader
BC ”svåra” 1 månad
SCC 2-4 veckor (stor, tillväxt, öron/läppar)
Allergi 2 månader (till AC)

Hudmottagning:


Skabb 2 veckor
Vaskulit 2 veckor
Bensår 1-2 månader
Psoriasis 1-2 månader
Eksem 2 månader
Akne 2 månader


Prioritering utöver ovanstående riktlinjer styrs av allvarlighetsgrad och frågeställning remissen.

2016-09-23
Eva Ljunggren, verksamhetschef
Mari Berglind, Medicinskt ledningsansvarig läkare