Region Östergötland

Remissprioritering

Dokumentnamn:
Remissprioritering
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
remiss, prioritering
Giltig fr o m:
2018-06-14
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på hudkliniken
Giltig t o m:
2019-11-30
Framtagen av:
Eva Ljunggren verksamhetschef, Mari Berlind medicinskt ledningsansvarig
Godkänd av:
Eva Ljunggren verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2015-334
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Hudkliniken i Östergötland har följande prioritering för remisser till:

Tumörmottagning:
MM               1-2 veckor
Om prio skarpt inom 4 veckor skriv ”Inom 4 veckor”. 1 månad svårt att garantera/EL
AK                2 månader
BC "ytliga"    2 månader
BC "svåra"    1 månad
SCC             2-4 veckor (stor, tillväxt, öron/läppar)

Allergi:
Allergi           2 månader (till AC)

Hudmottagning:
Skabb            2 veckor
Vaskulit         2 veckor
Bensår          1-2 månader
Psoriasis       1-2 månader
Eksem          2 månader
Akne            2 månader

Prioritering utöver ovanstående riktlinjer styrs av allvarlighetsgrad och frågeställning remissen.

2018-06-14
Eva Ljunggren, Verksamhetschef
Mari Berglind, medicinskt ledningsansvarig läkare