Region Östergötland

Remissrutin för STD- remisser

Dokumentnamn:
Remissrutin för STD- remisser
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och Medicincentrum
Sökord:
STD
Giltig fr o m:
2018-06-14
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken i Östergötland
Giltig t o m:
2019-11-30
Framtagen av:
Lars Falk, Överläkare
Godkänd av:
Eva Ljunggren, Verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2018-192
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

 Remisser med endast smittspårning accepteras.

 Övriga remisser läggs som bedömning pågår och omriktas till Lars Falk.

Johanna Forsman och Therese Hammarström bevakar alla STD-remisser flera ggr/veckan och skickar dessa vidare till kurator alternativt bokar in patienten.