Region Östergötland

Riktlinjer vid start av behandlingsserie

Dokumentnamn:
Riktlinjer vid start av behandlingsserie
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
hud, MRSA
Giltig fr o m:
2012-06-25
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på hudkliniken
Giltig t o m:
2020-06-30
Framtagen av:
Annika Götestrand
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2012-295
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

 

 

Riktlinjer vid start av behandlingsserie på Hudkliniken

 

Tillägg till handlingsplan MRSA, Vårdhygien LiÖ

 

• Enligt handlingsplan från vårdhygien tas screeningsprov för MRSA från sår, hudlesioner, eksem etc. Om inget sådant finns ta prov från ljumsken.

• Prov tas på mottagningen i samband med läkarbesöket.


• Behandling startar när negativt odlingssvar kommit.


• Behandlingsordinationen skrivs in i Cosmic. Patienten själv ringer till behandlingsavdelningen efter 2-3 dagar för att boka tid för behandlignsstart.

 

I övrigt endast start i ytterst dermatologiskt svåra fall.  Om möjligt ge då patienten behandling så sent som möjligt på dagen. Detta för att vi ska kunna rengöra enligt gällande rutiner.

 

Revisionshistorik:

2013-01-01 Ny verksamhetschef
2014-05-15 Provtagning om ej sår/lesioner

2016-03-15 Förlängt giltighetsdatum