Region Östergötland

Kompressionsstrumpor - Rutiner för utskrivning

Dokumentnamn:
Kompressionsstrumpor - Rutiner för utskrivning
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
stödstrumpor, kompressionstrumpor
Giltig fr o m:
2010-01-20
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på hudkliniken, inom primärvården och andra vårdgivare
Giltig t o m:
2020-01-20
Framtagen av:
Birgitta Stymne i samråd med kontaktpersoner för primärvården
Godkänd av:
Mari Berglind, Medicinskt ledn ansvarig
Diarienummer:
HMC-2016-80
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Rutiner för utskrivning av kompressionsstrumpor

Kompressionsstrumpa kan erhållas som kostnadsfritt hjälpmedel, endast när kompressionsklassen ligger inom II-IV. Vid blandinsufficiens med arteriellt inslag, samt vid nedsatt handkraft, kan även strumpa av kompressionsklass I erhållas kostnadsfritt, dock endast när behovet är minst kompressionsklass II.

INDIKATION:
• Brukare med venös bensårssjukdom
• Trombotiska tillstånd med svullnad och hudförändringar
• Varicersjukdom där operation är kontraindicerad
• Utläkt venöst bensår
• Venös insufficiens som ej lämpar sig för kirurgisk behandling

FÖRSKRIVNING
Alternativ 1
Patient som kommer till Hudkliniken på remiss/nybesök ordineras oftast lindning av ben till att börja med. Om patienten behöver kompressionsstrumpor när såret är läkt, skrivs remiss för utprovning av dessa av behandlande primärvårdsläkare.     

Alternativ 2
Patient som kommer till Hudkliniken på remiss/nybesök. Om man från Hudkliniken skriver 1:a ordinationen till patient som inte haft kompressionstrumpor tidigare, förnyas ordinationen av behandlande primärvårdsläkare.


 

Den som förskriver står för kostnaden.


 

Revisionshistorik:

Reviderad: 2013-10-16

Reviderad 2016-03-14