Region Östergötland

Rutiner vid bokning av MRSA-positiv eller tidigare MRSA-pos patient

Dokumentnamn:
Rutiner vid bokning av MRSA-positiv eller tidigare MRSA-pos patient
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
bokning, MRSA, multiresistenta bakterier,
Giltig fr o m:
2012-05-24
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2021-05-31
Framtagen av:
Veronica Ångqvist, Vårdenhetschef
Godkänd av:
Eva Ljungren, Verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2012-294
ICD-10 kod:
(L00-L99) Hudens och underhudens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Tillägg till handlingsplan avseende MRSA LiÖ

 

Länk till riktlinjer för MRSA från Vårdhygien LiÖ
 

Rutin för bokning av hudsjuk patient som tidigare varit MRSA-positiv


 

• Om möjligt tas kontrollodling på VC en vecka innan planerat besök.

• Patient som det senaste året odlats negativt för MRSA kan bokas på hudmottagning/behandlignsavdelning som sista patient på dagen.

• På US används i första hand undersökningsrum 8

• Efter besöket ytdesinficeras kontaktytor med Ytdesinfektion.

• Om patient av misstag bokas på annan tid städas enligt ovan samt byte av arbetskläder.

OBS!
Viktigt att bedöma varje patient för sig. Undantag kan behöva göras från fall till fall beroende på t.ex. fjällning mm.


 

Rutin för bokning av hudsjuk patient som är MRSA-positiv

 

• Vid bokning av patient som är MRSA-positiv ska bedömning göras utifrån vilken diagnos och pågående hudsjukdom som patienten har.

• Patient med en utbredd fjällande hudsjukdom innebär stor smittrisk och ska bokas på infektionsmottagningen. Beräkna dubbel tid (60 minuter)

• Patienter med icke fjällande huddiagnoser bokas på Hudmottagningen som sista patient på dagen.

• På US används i första hand undersökningsrum 8

• Efter besöket ytdesinficeras kontaktytor med Ytdesinfektion.

• Byt arbetskläder efter besök