Region Östergötland

Trichomonas vaginalis

Dokumentnamn:
Trichomonas vaginalis
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Infektion, Trichonas, STD, STI
Giltig fr o m:
2015-08-28
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Läkare, medarbetare på hudkliniken
Giltig t o m:
2017-08-28
Framtagen av:
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)
Godkänd av:
Lars Falk
Diarienummer:
HMC-2015-242
ICD-10 kod:
(A00-B99) Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dessa riktlinjer är framtagna februari 2015 av en expertgrupp av svenska venereologer på Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologis initiativ (www.ssdv.se)

 

Trichomonas vaginalis

 

Bakgrund och klinik

 

Trichomonas vaginalis (TV) är en av de vanligaste STI internationellt, men sällsynt i Sverige (även om den senaste epidemiologiska studien är >20 år gammal).
TV är en protozo (encellig mikroorganism).
Smitta sker exklusivt via sexuell kontakt. TV är ungefär 10 ggr vanligare hos kvinnor
Kvinnor: Infektion av kvinnliga genitalia kan orsaka många olika symtom, t.ex klåda, dyspareuni och flytning. Viktigt är att infektionen hos kvinnor även engagerar uretra och parauretrala körtlar. De flesta kvinnor med trichomonaskolpit fyller kriterierna för bakteriell vaginos (BV).
Män: Infektioner hos män är vanligen asymtomatiska, men mild uretrit, epididymit och prostatit kan förekomma. TV är asymtomatisk i ung hälften av fallen. De specifika symtomen räcker inte för diagnostik.
Det finns evidens för att TV är associerad med mer allvarliga tillstånd som ökad känslighet för hiv och malignitet (prostata och cervix).

 

Diagnostik

 

Mikroskopi av wet smear ger diagnosen om man ser TV simma runt i preparatet. Mikroskopin har en känslighet på ungefär 70 %.
Hos män är TV svårt att påvisa, men mikroskopisk uretrit kan förekomma.
Kommersiell PCR finns tillgänglig.
Provtagning
Vaginalprov för mikroskopi tas i fornix/ längs laterala vaginalväggen (med undvikande av cervixsekret) som rörs ut i rumsvarm koksalt. (Kylskåpskyla gör att trichomonaderna tappar sin rörlighet.)
Laboratoriediagnostik: PCR på vaginalprov och urinprov (män). PCR finns kommersiellt tillgänglig.

 

Behandling

 

All påträffad trichomonas behandlas systemiskt.


Okomplicerad infektion:


• Metronidazol i engångsdos 2 g.
• Tinidazol engångsdos 2 g är sannolikt ngt bättre, men dyrare.

Något fullgott alternativ vid överkänslighet finns inte.
Om patienten uppfyller kriterierna för bakteriell vaginos ges BV-behandling (metronidazol 500 mg x2 x7 eller motsvarande).


Vid recidiverande symtom beakta:
- behandlingsföljsamhet
- möjligheten av reinfektion
- resistens


Patient med recidiv kan svara på ny standardbehandling.
Vid fortsatt behandlingssvikt behandla med högre dos under längre tid, t.ex. 2 g metronidazol dagligen i 3 – 5 dagar eller 400 – 500 mg x 3 i 7 dagar. Stammar med nedsatt känslighet för metronidazol kan vara känsligare för tinidazol varför tinidazol 2 g dagl. i 5 dagar är ett alternativ.

 

Under graviditet:


Metronidazol tillhör grp B:2 och tinidazol grp B:3. Internationell consensus är dock att metronidazol kan ges under hela graviditeten. Metronidazol utsöndras i bröstmjölk men terapeutisk dos torde inte påverka barnet. Uppehåll i amningen under 12 – 24 tim. finns rekommenderat. Tinidazol bör inte ges under vare sig graviditet eller amning.
Rapporter finns om effekt av clotrimazol vilket kan ges under såväl graviditet som amning. Spontanläkning förekommer. Infektion i sen graviditet bör behandlas pga risk för graviditetskomplikation.
 

Uppföljning

 

Ingen rutinmässig kontroll.

 

Anmälan och smittspårning

 

Partner behandlas efter sedvanlig komplett undersökning.
TV tillhör inte smittskyddslagen.