Region Östergötland

Ulcus molle/ Chancroid/ Mjuk schanker

Dokumentnamn:
Ulcus molle/ Chancroid/ Mjuk schanker
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Infektion, Ulcus molle, STD, STI
Giltig fr o m:
2015-08-28
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom regionen
Giltig t o m:
2020-03-31
Framtagen av:
Sektionen för venereologi inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)
Godkänd av:
Lars Falk
Diarienummer:
HMC-2015-240
ICD-10 kod:
(A00-B99) Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Dessa riktlinjer är framtagna  av en expertgrupp av svenska venereologer på Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologis initiativ (www.ssdv.se)

 

Ulcus molle

 

Bakgrund och klinik

 

Mycket ovanlig infektion i stora delar av världen, men vanlig orsak till genitala sår  i Afrika, söder om Sahara och delar av Sydostasien och Latinamerika, även om förekomsten minskat i vissa länder. Förekommer som orsak till icke-genitala sår hos barn och ungdomar från södra Stillahavsöarna. Inkubationstiden är 4-10 dagar. Infektionen börjar som ömma erytematösa papler, som övergår till pustler och sedan spricker och ger ytliga sår, s.k mjuk schanker (i motsats till syfilis som kallas hård schanker) med underminerad "ruggig" kant. Kliniskt ses vanligen flera genitala sår, mjuka, ömmande och lokala ensidiga svullna lymfkörtlar (buboner). Autoinokulation från primärsår till motsatt sida kan orsaka "kissing ulcers". Ulcus molle orsakas av Haemophilus ducreyi, som är en gramnegativ bakterie. Bakterien kan finnas i vagina och uretra, ibland även i anus.

Diagnostik

 

Indikation för testning: Genitala sår med möjligt smittotillfälle i länder med förekomst av H. ducreyi.
Provtagning/laboratoriediagnostik: Odling är referensmetoden, men bakterien är svår att odla. Prov från sår är mer känsligt än från lumfkörtel.
NAAT-analys (Nucleic Acid Amplification Test) finns på mikrobiologiska laboratoriet i Göteborg (se http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Laboratoriemedicin/Klinisk-mikrobiologi/Analyslista-A-O/Lista-over-analyseragens/Haemophilus-ducreyi/). Sårsekret, taget med pinne med plast- eller metallskaft (ej trä), alternativt aspirat från adenit, skickas i sterilt NaCl. NAAT för HSV och syfilis tages samtidigt.

 

Behandling

 
Obehandlade sår kan kvarstå i flera månader. Adekvat behandling läker infektionen och symtomen. I avancerade fall kan ärrbildning uppstå trots adekvat behandling.

H. ducreyi har utvecklat resistens mot flera antibiotika såsom tetracykliner och sulfapreparat. Även resistens mot erytromycin och ciprofloxacin finns beskrivet.
Rekommenderade behandlingsalternativ:
Förstahandsbehandling:
Ceftriaxon 250 mg im i engångsdos eller
Azitromycin 1 g som engångsdos (infektion med Mycoplasma genitalium ska först uteslutas).
Andrahansbehandling:
Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 3 dagar eller
Erytromycin 500 mg x 3 i 7 dagar

Behandling av gravida:
Både ceftriaxon och azitromycin kan användas (efter första trimestern)

Uppföljning


 

Klinisk uppföljning efter 3-7 dagar. Såret är vanligen läkt inom 2 veckor medan adeniter läker långsammare. Viktigt är att även följa upp serologi för hiv och syfilis.

 

Anmälan och smittspårning

 

Sexpartner inom 10 dagar innan symtom bör alltid undersökas och behandlas oavsett symtom. Ulcus molle tillhör inte längre Smittskyddslagen, men bör rapporteras.