Region Östergötland

Ulcus molle/ Chancroid/ Mjuk schanker

Dokumentnamn:
Ulcus molle/ Chancroid/ Mjuk schanker
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Infektion, Ulcus molle, STD, STI
Giltig fr o m:
2015-08-28
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare inom regionen
Giltig t o m:
2017-08-28
Framtagen av:
Sektionen för venereologi inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)
Godkänd av:
Lars Falk
Diarienummer:
HMC-2015-240
ICD-10 kod:
(A00-B99) Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dessa riktlinjer är framtagna februari 2015 av en expertgrupp av svenska venereologer på Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologis initiativ (www.ssdv.se)

 

Ulcus molle

 

Bakgrund och klinik

 

Mycket ovanlig infektion i Sverige, de få fall som diagnosticeras är smittade utomlands, t ex i Afrika, Asien eller Karibien. Även i områden där infektionen tidigare var vanlig, har prevalensen sjunkit. Kliniskt ses genitala sår, ofta multipla, ömmande, smetiga och purulenta samt lokala suppurativa adeniter (buboner). Såren kallas mjuk schanker och orsakas av den gramnegativa bakterien Haemophilus ducreyi. Inkubationstiden är kort; 2-5 dagar.

 

Diagnostik

 

Indikation för testning: Genitala sår med möjligt smittotillfälle i länder med förekomst av H. ducreyi.
Provtagning/laboratoriediagnostik: Odling är referensmetoden, men bakterien är svår att odla. NAAT-analys (Nucleic Acid Amplification Test) finns på mikrobiologiska laboratoriet i Göteborg (se http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Laboratoriemedicin/Klinisk-mikrobiologi/Analyslista-A-O/Lista-over-analyseragens/Haemophilus-ducreyi/). Sårsekret, taget med pinne med plast- eller metallskaft (ej trä), alternativt aspirat från adenit, skickas i sterilt NaCl.

 

Behandling

 

H. ducreyi har utvecklat resistens mot flera antibiotika såsom tetracykliner och sulfapreparat. Även resistens mot erytromycin och ciprofloxacin finns beskrivet.
Rekommenderade behandlingsalternativ:
Azitromycin 1g i engångsdos
Ceftriaxon 250 mg im i engångsdos
Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 3 dagar
Erytromycin 500 mg x 3 i 7 dagar

 

Uppföljning


 

Klinisk uppföljning efter 3-7 dagar. Såret är vanligen läkt inom 2 veckor medan adeniter läker långsammare. Viktigt är att även följa upp serologi för hiv och syfilis.

 

Anmälan och smittspårning

 

Partner bör alltid undersökas och behandlas. Enligt amerikanska smittskyddet, CDC, bör epidemiologisk behandling ges till sexuella kontakter inom 10 dagar före debut av såret.
Handläggningen är inte längre reglerad utifrån smittskyddslagen.