Region Östergötland

Pinch graft på bensår- riktlinjer Hudkliniken i Östergötland

Dokumentnamn:
Pinch graft på bensår- riktlinjer Hudkliniken i Östergötland
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-10-20
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Vårdpersonal
Giltig t o m:
2019-10-21
Framtagen av:
Mari Berglind, överläkare, Gunilla Sköld överläkare
Godkänd av:
Mari Berglind, överläkare, Gunilla Sköld överläkare
Diarienummer:
HMC- 2017-269
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

Pinch graft på bensår – riktlinjer hudkliniken i Östergötland

Pinch graft kan rekommenderas vid alla typer av rena sår oavsett genes. Hudtransplantation är den snabbaste vägen till läkning jämfört med sekundärläkning. Pinch graft kan utföras polikliniskt. Pat bör veckan efter ingreppet vila med benen i högläge så mycket som möjligt.

Material

• Handdesinfektion t.ex. Klorhexidinsprit
• Lokalbedövning t.ex. Xylocain-adrenalin
• Steril NaCl lösning
• Px-set
• Currette
• Skalpell med brett blad nr 10 alt skarp liten sax
• Gul kanyl alt. tunn suturnål
• Mepilex lite
• Sterila kompresser/tussar
• Steril hålduk
• Sterila handskar
• Op mössa
• Märkpenna
• Omläggningsmaterial till sår + tagställe
• Kamera

Utförande (fotografera gärna före och efter)

Sedvanlig rentvättning av ben och sår. Prontosanomslag.
Vid behov  Xylocaingelbedövning av såret + currettage .Täck med sterila koksaltkompresser.

Rita in lämpligt stort område på ett lårs utsida med märkpenna . Sprittvätta, bedöva  med Xylocain-adrenalin    
Byt till sterila handskar. Spritvätta igen. Klistra på steril hålduk. Tälta upp huden med kanylen och skär ut ca 5 mm stora hudbitar. Placera hudbitarna på koksaltfuktad Mepilex-lite kompress (ligger still men fastnar inte på underlaget). Efter avslutad skörd placera ut bitarna i såret med pincett.

Lägg dubbelvikt Jelonet eller Mepitel-one över såret (dubbel för att undvika att pincharna pressas ut genom öppningarna i kompressen). Därefter lätt fuktat Aq-kompress +icke vidhäftande polyuretankompress (t ex Tegaderm foam, Biatin) eller enbart lätt fuktad Aq- foam kompress. För att undvika överskott av bakterier kan en fuktad Aq-Ag kompress användas.  Fixeringslinda + tubgas + polster + lämplig kompressionslinda.
 
Inspektion och omläggning efter 1 v. Observera ingen rentvättning. Ta bort kompresserna närmast pincharna mycket försiktigt. Röda/blå pinchar har tagit. Vita har troligen inte tagit men lämnas kvar. Ibland kan alla pinchar släppa men såret läker ändå.

Tagstället läggs om med Aq/ Aq-Ag ev dubbel + Borderkompress (t.ex. Mepilex-border,Aq foam border)
Tagstället kan blöda mycket-skicka med extra förband. Inspektion och omläggning efter 1v.