Region Östergötland

Reservrutiner vid elavbrott/störning, Hudkliniken US

Dokumentnamn:
Reservrutiner vid elavbrott/störning, Hudkliniken US
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-02-01
Utfärdande enhet:
Hudkliniken Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare Hudkliniken Östergötland
Giltig t o m:
2018-01-31
Framtagen av:
Sabine Rütten/Veronica Ångqvist
Godkänd av:
Sabine Rütten/Veronica Ångqvist
Diarienummer:
HMC-2017-46
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Som all sjukvårdande verksamhet, är Hudkliniken US beroende av elförsörjning. För att uppfylla patientsäkerhetskrav måste verksamheten fungera även vid avbrott/störning i denna försörjning.
Syftet med detta PM är att minska risken för patientskada vid elavbrott/störning på sjukhuset eller lokalt på Hudkliniken US Östergötland.

Samordningsansvarig sjuksköterska på mottagningen ansvarar för att nedanstående åtgärder utförs samt ansvarar för att personal och patienter hålls uppdaterade och vet var de ska vända sig vid frågor. Kom ihåg att fortlöpande dokumentera händelser, åtgärder, beslut mm.

Sign Kl:
Kontrollera störningens omfattning genom att testa prioriterade (grön markering), oprioriterade och eventuella avbrottsfria uttag (brun markering).
Ficklampor finns på mottagningens teamexpedition, sköterskaexpedition, stora OP-rummet, sårexpedition, STD-labb, ljusbehandlingens behandlingsrum och i hus 448 på bordet vid kontorsmaterial.
Följ händelseutvecklingen via driftinformation på LISA om detta fungerar (använd bärbar dator på batteridrift som finns på rum 035). Stäm av med Verksamhetschef/ vårdenhetschef vid risk för långvarigt avbrott om mottagning behöver stängas till att felet åtgärdat.
Vid elstörning/avbrott på egen enhet ska detta omgående felanmälas till FIXA på tel 44 000 (010-104 40 00). Jourtid kopplas samtalet till regionens växel, som sedan tar kontakt med drifttekniker. Alternativt använd webb-anmälan för FIXA på LISA om avbrottet ej är akut. Beskriv felet och dess konsekvenser för er verksamhet.
Informera alla kollegor på enheten, samt informera patienterna. Sätt upp informationslappar i väntrummet. Inplastade skyltar finns i blå reservrutinspärm flik 5.
Minimera elförbrukningen tills felet är åtgärdat/el finns tillgängligt.
Vid internt nödläge eller längre avbrott som hotar patientsäkerheten allvarligt kan Katastrofplanen komma att aktiveras. Vid besked om detta från akutmottagningen: följ åtgärdskalender i Katastrofplanen.
När avbrottet är åtgärdat:
• Sammanställ dokumentationen, utvärdera vad som fungerat och vad som behöver uppdateras samt skriv avvikelserapport.
• Lämna ifyllt protokoll till Vårdenhetschef.
Egna anpassade rutiner: 
Dörrarna vid elavbrott- kan öppnas manuellt