Region Östergötland

Reservrutiner vid vattenavbrott/vattenbrist

Dokumentnamn:
Reservrutiner vid vattenavbrott/vattenbrist
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Reservrutin, internt nödläge, vattenavbrott
Giltig fr o m:
2017-01-31
Utfärdande enhet:
Hudkliniken Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare hudkliniken US
Giltig t o m:
2018-01-31
Framtagen av:
Paula Lundin, enhetschef, Veronica Ångqvist, enhetschef
Godkänd av:
Paula Lundin, enhetschef
Diarienummer:
HMC-2017-50
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Som all sjukvårdande verksamhet, är Hudmottagningen beroende av vattenförsörjning. För att uppfylla patientsäkerhetskrav måste verksamheten fungera även vid avbrott/störning i denna försörjning. Syftet med detta PM är att minska risken för patientskada vid vattenavbrott eller vattenbrist på sjukhuset eller lokalt på Hudmottagningen.

Samordningsansvarig sköterska på mottagningen ansvarar för att nedanstående åtgärder utförs samt ansvarar för att personal och patienter hålls uppdaterade och vet var de ska vända sig vid frågor. Kom ihåg att fortlöpande dokumentera händelser, åtgärder, beslut mm.


Sign Kl.
Kontrollera störningens omfattning genom att testa minst två tappställen.
Följ händelseutvecklingen via driftinformation på LISA
• Vid vattenavbrott på egen avdelning/enhet ska detta omgående fel anmälas till FIXA på tel 44 000 (010-104 40 00). Jourtid kopplas samtalet till landstingets växel, som sedan tar kontakt med drifttekniker.
• Alternativt använd webb-anmälan för FIXA på LISA om avbrottet ej är akut.
• Beskriv felet och dess konsekvenser för er verksamhet.
Informera alla kollegor på enheten om avbrottet.
Vid behov informera patienter om vattenavbrottet och vilka restriktioner som gäller.
Upprätthåll handhygien med handsprit. 
Minimera vattenförbrukningen tills felet är åtgärdat/vatten finns tillgängligt.
Vid internt nödläge eller längre avbrott som hotar patientsäkerheten allvarligt kan Katastrofplanen komma att aktiveras. Vid besked om detta från akutmottagningen: följ åtgärdskalender i Katastrofplanen.
När avbrottet är åtgärdat:
• Sammanställ dokumentationen, utvärdera vad som fungerat och vad som behöver uppdateras samt skriv avvikelserapport.
• Lämna ifyllt protokoll till Vårdenhetschef.