Region Östergötland

Vidarebefodra remisser

Dokumentnamn:
Vidarebefodra remisser
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-03-06
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Remissbedömare
Giltig t o m:
2018-03-05
Framtagen av:
Louise Grufman, läkarsekreterare
Godkänd av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2017-81
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Vidarebefordra remiss till HPK, Aleris Kirurgi i Motala, hudmottagning Aleris i Motala eller Allergicentrum

Det går att vidarebefordra :
Remissen i status Obedömd, Bedömning pågår samt Accepterad.

Det går inte att vidarebefordra:

Remiss med betalningsförbindelse, begärd komplettering som är besvarad samt vid öppet vårdval. (Betalningsförbindelse och öppet vårdval är valbart för vissa enheter beroende på konfigurationen i VPÖ men de går ej att vidarebefordra.)

Själva överflyttningen sker i VÅRDPROCESSÖVERSIKTEN. DÄR VÄLJER MAN VILKEN KLINIK REMISSEN SKA VIDARE TILL.
Enhet A
• (remittenten) skickar remissen till mottagande enhet B (Hudkliniken)
Enhet B
• vidarebefordrar remissen till enhet C (Aleris/HPK/Allergicentrum)
Enhet C
• (Aleris/HPK/Allergicentrum) accepterar remissen och är nu medicinskt ansvarig för patienten.
Enhet A är fortfarande remitterande enhet.

En vidarebefordrad remiss när den kommer till Aleris/HPK/Allergicentrum backar till status 1. De skapar ett nytt vårdåtagande genom att acceptera remissen och göra en bedömning.