Region Östergötland

Uteblivna patienter

Dokumentnamn:
Uteblivna patienter
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-03-13
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Personal på hudkliniken
Giltig t o m:
2018-02-28
Framtagen av:
Paula Lundin, enhetschef, Lena Eriksson, vårdadministratör, Marita Svantesson, läkarsekreterare
Godkänd av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef, Paula Lundin, enhetschef
Diarienummer:
HMC-2017-83
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.