Region Östergötland

Rutin för vaccination vid immunsupprimerade läkemedel

Dokumentnamn:
Rutin för vaccination vid immunsupprimerade läkemedel
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2016-10-20
Utfärdande enhet:
Hudkliniken i Östergötland
Målgrupp:
Personal på hudkliniken
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Karin Sundelin, överläkare infektionskliniken
Godkänd av:
Eva Ljunggren, verksamhetschef hudkliniken
Diarienummer:
HMC-2016-291
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Att beakta
Vaccination start:
• Vid vaccination av immunsupprimerad hudpatient skrivs remiss till infektionsmottagningen.
• För bästa effekt av vaccinationerna ska patienten, om det är möjligt, vaccineras innan immunsuppresionen startar.

Innan remiss till infektion:
• Informera patienten om syftet med vaccinationerna så att de kan ta ställning till om de vill ta vaccination (Fler patienter vill avstå eller är t. o m omotiverade)
• Be patienten ta med gamla vaccinationskort
• Om osäkerhet råder kring om patienten tidigare är vaccinerad mot (eller har haft) mässling, vattkoppor eller hepatit B är det lämpligt med provtagning innan besöket hos oss (kontroll av serologi för mässling respektive vattkoppor och anti-HBs titer vad gäller hepatit B).

I remisstexten bör det framgå:
• Vilket preparat patienten ska få samt om det brådskar med vaccination.
• Om screening för latent TBC önskas skriver hudkliniken lungröntgenremiss.

Vaccinationer:

Vaccinationer Krav Att beakta
Pneumokocker Ja
Difteri och tetanus Rekommenderas
Influensa Rekommenderas Gärna på Vårdcentral
Mässling Ja Innan immunsuppression
Vattenkoppor Ja Innan immunsuppression
HPV Ja Om ovaccinerad under 25 år
Hepatit B Rekommenderas
Hepatit A Vid behov

Mer utförligt PM om vaccinationer se infektion:
http://lisa.lio.se/pages/332043/PM%20-%20Vaccination%20av%20riskgrupper.pdf