Region Östergötland

Rutin vid brandlarm för Hudkliniken Östergötland

Dokumentnamn:
Rutin vid brandlarm för Hudkliniken Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-02-22
Utfärdande enhet:
Hudkliniken Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare och chefer vid Hudkliniken Östergötland
Giltig t o m:
2018-02-28
Framtagen av:
Sabine Rütten
Godkänd av:
Sabine Rütten
Diarienummer:
HMC-2017-49
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Rutin vid brandlarm för Hudkliniken Östergötland US


Organisation vi brandlarm
All personal hjälper till vid insatsen. Alla medarbetare skall under ledning av utrymningssamordnare kunna
• Släcka en initialbrand med befintlig brandsläckningsutrustning
• Larma räddningstjänsten på snabbaste sätt

Utrymningssamordnare
Utrymningssamordnare är: Samordningsansvarig sköterska på mottagningsexpeditionen.
Uppgiften kan delegeras till lokala brandsäkerhetsansvarig när denne är i tjänst och tillgänglig. Utrymningssamordnare tar på sig gula västen.
Vid brandlarm är: utrymningssamordnaren den som leder och fördelar arbetet.

Samlingpunkt
Samlingspunkt vid brandlarm är:
• Inne: vid brandtavlan/ hudmottagningens receptionsdisk om det inte är det skeppet som branden startat/ fullt utvecklat. Varje brandsäker modul/skepp med brandsäkra dörrar klarar att stå emot brand i minst en timme.
• Ute: Samling ute bara nödvändigt i extremfall och efter uppmaning av utrymningssamordnare vid fullt utvecklad brand. Uppsamlingsplats blir då utanför norra entré framför apoteket.

Åtgärder vid brandlarm
Utrymningssamordnare leder och fördelar arbetet.
All personal samlas ” vid gula västen” dvs. utanför hudmottagningens brandtavla/ receptionsdisk.
Medarbetarna undersöker lokalerna i syfte att hitta ev. orsak till brandlarmets aktivering utifrån utrymningssamordnarens instruktioner.

Upptäcks brand eller kraftig rökbildning skall man agera efter:
RÄDDA: de som är i uppenbar fara.
LARMA:  genom att trycka in brandlarmsknappen (endast om inte brandlarmet startat)
VARNA: övriga som hotas av branden- Sekreterare i huskropp 448 är inte anslutna till brandtavla vid hudmottagningens receptionsdisk!
SLÄCK: branden om det är möjligt
Stäng: dörrar och om möjligt fönster
Möt:  om möjligt räddningstjänsten

Utrymning
Om man ej lyckas släcka branden påbörjas utrymning. Utrymningssamordnaren beslutar om utrymning skall ske. Utrymningsplats:  utanför norra entré framför apoteket.
Sök igenom lokalerna för att säkerhetsställa att lokalerna är tomma utifrån utrymningssamordnares instruktioner .
• Stäng samtidigt dörrar
• 112 SOS-Alarm får meddelande om händelse via brandsäkerhet då larmet är direktkopplat dit. När räddningstjänsten inträffar ger utrymningssamordnare lägesbild.
• Ring 31 100 och meddela om utrymning sker.
• Samling vid återsamlingsplats.