Region Östergötland

Operation av hudförändring på Hudmottagningen US

Dokumentnamn:
Operation av hudförändring på Hudmottagningen US
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
excision, hudtumör, melanom, basaliom, skivepitelcancer
Giltig fr o m:
2014-03-13
Utfärdande enhet:
Hudkliniken
Målgrupp:
Medarbetare på Hudkliniken
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Arbetsgrupp för tumörer på Hudkliniken
Godkänd av:
Eva Ljunggren
Diarienummer:
HMC 2014-123
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Operation av hudförändring på Hudmottagningen US


Mål: no melanoma leaves the clinic

Operation i samband med tumörmottagningen - on line

Bedömmande läkare markerar på patienten den/de förändringar som ska excideras samt fyller i operationsanmälan enligt instruktion ”gul lapp” och lämnar denna till samordnaren.

Samordnaren bokar patienten på medicinsk sidobokning under vårdtjänst operation. Samordnaren har kontakt med opererande personal som avgör hur många patienter man hinner med under sitt pass.

Operatören fotograferar förändringen både makroskopiskt och dermatoskopiskt.

Assistenten ser till att patienterna tas bort från besökslistan efter operationen genom att ändra till status utförd.

Operation andra tider än under tumörmottagningen

Bedömande läkare markerar och fotograferar förändingen.

Patienter från väster remitteras i första hand till Aleris kirurgi Motala.

Om patienten finns på mottagningen, fråga alltid samordnaren om det finns någon operationsmöjlighet samma dag (eventuellt återbud).

Ansvarig läkare fyller i operationsanmälan ”gul lapp” och lägger den i lådan operationsanmälan mitt emot anslagstavlan på sjuksköterskeexpeditionen.

Operationsplanerare kallar patienten till operation enligt läkarens prioritering.


Identifiering/markering av vilken hudförändring som skall opereras bort

För att minska risken att fel hudförändring tas bort samt minimera onödig tidsåtgång för att klargöra vilken hudförändring som skall opereras i samband med operationen är det viktigt att dokumentera vilken förändring det gäller. Detta görs lämpligen genom att man ringar in och fotograferar det aktuella området.

Om man vid stansbiopsi har stark misstanke om att det när svar föreligger kommer att bli aktuellt med en operation bör man fotografera området redan vid biopsin. Det är inte ovanligt att ett ärr efter en stans är helt borta när patienten väl kommer till operation.

Checklista

Checklista vid operation av hudförändring


 

Revisionshistorik:

2014-03-24 - Checklista reviderad