Region Östergötland

Elkonvertering, adminitrativ rutin vid elkonvertering av förmaksflimmer

Dokumentnamn:
Elkonvertering, adminitrativ rutin vid elkonvertering av förmaksflimmer
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Elkonvertering förmaksflimmer
Giltig fr o m:
2015-04-08
Utfärdande enhet:
Kardiologiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kliniken
Giltig t o m:
2018-03-31
Framtagen av:
Josef Jabro
Godkänd av:
Rose-Marie Pettersson, Verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2013-00155
ICD-10 kod:
(I00-I99) Cirkulationsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.