Region Östergötland

Gilenya, övervakning hjärtrytm, bltr med Gilenya

Dokumentnamn:
Gilenya, övervakning hjärtrytm, bltr med Gilenya
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum (HMC)
Sökord:
Gilenya
Giltig fr o m:
2012-06-12
Utfärdande enhet:
Kardiologiska kliniken ViN
Målgrupp:
Läkare/vårdpersonal kard ViN
Giltig t o m:
2017-12-04
Framtagen av:
Hans Larsson, Öl
Godkänd av:
Rose-Marie Pettersson, VC
Diarienummer:
HMC-2012-00319
ICD-10 kod:
(G00-G99) Sjukdomar i nervsystemet
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.