Region Östergötland

Dokumentation av ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagningen vid förhöjd beredskap på US

Dokumentnamn:
Dokumentation av ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagningen vid förhöjd beredskap på US
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Närsjukvården i centrala Östergötland (NSC)
Sökord:
Dokumentation, förhöjd beredskap, åtgärdskalender
Giltig fr o m:
2010-05-25
Utfärdande enhet:
Katastrofberedskap centrala länsdelen
Målgrupp:
Ledningsansvarig sjuksköterska US
Giltig t o m:
2021-06-30
Framtagen av:
Karin Strand
Godkänd av:
Anita Mohall, Beredskapsansvarig läkare US
Diarienummer:
NSC-2010-00214
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

Dokumentation av ledningsansvarig sjuksköterska på akutmottagningen vid förhöjd beredskap på US

• Ledningsansvarig sjuksköterska (LS) på US ska dokumentera tider, beslut och beslutsfattare samt vidtagna åtgärder i Katastrofplanens åtgärdskalender under pågående händelse. 

Övrig dokumentation kan sammanställas i ett Word dokument efter händelsen enligt mall för dokumentation.

• All dokumentation skall efter avslutad ärende, mailas eller skickas med internpost till beredskapssamordnaren US för uppföljning och registrering.

http://lisa.lio.se/Startsida/I-katastrofsituation/Katastrofplan1/

Revisionshistorik:

2018.07.01. Giltighetstid samt innehåll, Karin Strand, Beredskapssamordnare US samt Akutmottagningens Katastrofansvariga genom Alexandra Lyssarides.