Region Östergötland

Akut Pankreatit, omvårdnads-PM

Dokumentnamn:
Akut Pankreatit, omvårdnads-PM
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Akut Pankreatit, Omvårdnad
Giltig fr o m:
2008-11-21
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Personal på vårdavdelning
Giltig t o m:
2019-01-31
Framtagen av:
Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska
Godkänd av:
Conny Wallon, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-330
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.