Region Östergötland

Akut buk, omvårdnads-PM

Dokumentnamn:
Akut buk, omvårdnads-PM
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Akut, Buk, Omvårdnad
Giltig fr o m:
2008-11-12
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken, US i Linköping
Målgrupp:
Personal på vårdavdelning 103/KAVA
Giltig t o m:
2019-03-31
Framtagen av:
Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska
Godkänd av:
Conny Wallon, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2011-302
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.