Region Östergötland

Akut dålig patient (US)

Dokumentnamn:
Akut dålig patient (US)
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Akut dålig patient
Giltig fr o m:
2007-06-07
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken US
Målgrupp:
Personal på avd 103/KAVA
Giltig t o m:
2019-01-31
Framtagen av:
Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska
Godkänd av:
Conny Vallon, stf verksamhetschef US
Diarienummer:
CKOC-2010-107
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.