Region Östergötland

Anafylaktisk chock

Dokumentnamn:
Anafylaktisk chock
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Anafylaktisk chock, anafylaxi
Giltig fr o m:
2007-11-06
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken, US
Målgrupp:
Medarbetare, kirurgiska kliniken US
Giltig t o m:
2019-02-08
Framtagen av:
Lydia Benson, Specialistsjuksköterska
Godkänd av:
Conny Wallon, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2011-185
ICD-10 kod:
(S00-T98) Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.